mal alımı yapım işi

İhale Yargı KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının tespiti için bakanlığa yazılması gereği (kik kararı)

Başlık : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2’nci maddesindeki “ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede

Read More
İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Mühendis ve mimar ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilir mi?

“Bu belgenin düzenleme tarihinden önceki 8 yıl boyunca …kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı…” ifadesi, % 51 veya daha

Read More
GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Engelli personelin, İstanbul B.Ş.Belediyesi sınırları içinde yol bedeli alınmayacağı ileri sürülerek,açıklama yapılabilir mi?

Kararın Özü Hal böyle iken, başvuru sahibinin iddiasında belirttiği ve yukarıda ilgili hükümleri aktarılan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne

Read More
GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Teklifinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Nelerdir…Kik Kararı

Kanunun 30′ uncu maddesinde teklif mektubu nun taşıması gereken hususlara yer verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması Madde 30- Teklif mektubu

Read More
Hizmet AlımıKAMU İHALE MEVZUATI

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik (29.11.2016)

29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapabilmek için hangi koşulların oluşması gerekir?

Kararın Özü ***KARAR*** Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-227 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Sunulan proforma fatura üzerinde yer alan meslek mensubu beyanında satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

Kararın Özü İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşırı düşük teklif

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Sunulan proforma fatura üzerinde yer alan meslek mensubu beyanında satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

Kararın Özü İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşırı düşük teklif

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Belge Düzenlenme Tarihinden Önceki 5 Yıl Boyunca Şirketin En Az %51 Hissesine Sahip Olduğu Anlaşılamadığı (Kik Kararı)

Toplantı No : 2016/019 Gündem No : 33 Karar Tarihi : 16.03.2016 Karar No : 2016/UY.III-790 Şikayetçi: Bayram Sezer –

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İdareye Karşı Yüklenimde Bulunmadığı ve Puanlamaya Katılan 4 Firmaya da 1 Puan Verilmesi Gerektiği (Kik kararı)

Toplantı No : 2016/019 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 16.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-797 Şikayetçi: Şeffaf Sistem Danışmanlık

Read More
KAMU İHALE MEVZUATI

E-ihalede İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanının görülmesi ve temini 4.2. İhale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. 4.3. İhale

Read More
İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Ekap Üzerinden Yapılacak İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Kaydı ve İhaleye Hazırlık İşlemleri

Ekap üzerinden yapılacak ihalelerde yaklaşık maliyetin kaydı Yaklaşık maliyet MADDE 8 − (1) EKAP üzerinden yapılan ihalelerde idarece hazırlanan yaklaşık

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Alt yüklenicilerin yurt dışında tamamladıkları işlerle ilgili aldıkları iş deneyim belgeleri Türkiye’de geçerli midir

***KARAR*** Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-2622 Sayılı Kararında: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde; “(1)

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Alt yükleniciler sorumlu oldukları işi başka alt yüklenicilere yaptırırlarsa, o iş iş deneyimini tevsiki için kullanılabilir mi?

Kamu İhale Kurulunun 2009/UH.III-1092 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde iş deneyiminin ne şekilde tevsik edileceği düzenlenmiş olup, anılan Yönetmelikte alt

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Alt yüklenicinin sosyal güvenlik primlerinin ödenmemesinden yüklenicinin sorumluluğu var mıdır

***KARAR*** Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-1737 sayılı Kararında: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, alt yüklenicilerin sosyal güvenlik

Read More