Mahalli İdare Birliklerinin Damga Vergisi ve Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

Bu çalışmada mahalli idare birliklerinin kdv tevkifatı yapıp yapmaması gerektiği hususu üzerinde durulacaktır… Bilindiği üzere hangi kurumların, tevkifat yapacağı hususu

Devam

Belediyelerde Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisinin Belirlenmesi

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü   SAYI   :B050MAH074000l/45181                                                                        24 / 02 /2006 KONU :Harcama yetkilisi ve

Devam