Pasaport Bedellerinin Vergi Daireleri veya Vergi Dairesi Adına Tahsile Yetkili Kılınmış Bankaların Yurt Genelindeki Şubelerince Tahsil Edilmesine İlişkin Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı     :B.07.0.MGM.0.20/500-2/13629                                                                    09/10/2010 Konu   : İlgi : a) 01/06/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20/500-2/7643 sayılı yazı.

Devam