Bilgisayar sisteminden çıktısı alınarak tahsil edilen tutarların (özellikle mahkeme harç ve giderlerinin) iadesine ilişkin genel yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı   : B.07.0.MGM.0.20-610-03/5665                                                                     18/04/2008 Konu : Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci

Devam