Adem-i Tahsis İlkesi Nedir? Adem-i Tahsis İlkesinin İstisnaları Nelerdir?

Bütçe-7

  1. Adem-i Tahsis ilkesi:

 

Belirli gelirlerin belirli giderlere ayrılmaması olan Adem-i Tahsis ilkesi bütçede kendini tüm kamu gelirlerinin tüm kamu giderleri olarak göstermektedir. Fakat bütçede ileride de anlatılacağı gibi bunun bazı istisnaları vardır.

Ademi  tahsis  yönteminde ise ; belirli  kaynaklardan  elde edilen gelirler, belirli  hizmetlere  tahsis  edilmeyip , bütün  hizmetlerin  karşılığı  olarak  kabul  edilir. Örneğin ; mahkemelerin almış olduğu harçlar , trafik  polislerinin  kestikleri  cezalar  bu  dairelerin  hizmetlerini  görebilmeleri  için  kendilerine  tahsis  edilmez  doğrudan doğruya  hazineye  gelir  yazılır. Bu yöntemle  devletin tek hazinesi  olması  esasını  kabul  eder. Devletin  bütün gelirlerinin  bu hazinede   toplanması  ve giderlerin  bu  hazineden  ödenmesi  gerekir.

Adem-i tahsis ilkesinin istisnaları;

1-döner sermayeli işletmeler

2-katma bütçeler (5018 SK özel bütçeler)

3-Fonlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.