GÜNCEL HABERLERÖne Çıkan HaberlerYAZARLAR

Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetçinin Görevleri

Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetçinin Görevleri

Değerli Arkadaşlar,

Bu gün Kurumsal Risk Yönetiminin kapsamı ve bu kapsam dahilinde iç denetçilerin riayet etmesi gereken hususları birlikte değerlendireceğiz.

Amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir olayın meydana gelme ihtimali olarak tanımlanan risk kavramına, kullanım alanına göre, farklı anlamların yüklendiğini görmekteyiz. Zamanla, risk kavramı, beraberinde riskle mücadeleyi gündeme getirmiş ve bu süreçte ilk aşamada, iş hayatında yaşanan olaylarında da etkisi ile sadece sınırlı sayıda uzmanın risklerle mücadelesi şeklinde konuya yaklaşılmıştır.

Ancak, bu yaklaşım tarzının süreçlerini birbirinden soyutlamak suretiyle, yetersiz çözümler ürettiğinin görülmesi üzerine, risklerle mücadelede geleneksel risk yönetimi anlayışından, kurumsal risk yönetimi anlayışına geçilmiştir. Söz konusu anlayışa göre, artık olaylara sistematik bakış açısı geliştirilerek, daha entegre analizler yapılmakta ve süreçte edilgen bir konumdan, proaktif bir hareket tarzına geçilmektedir. Bu kapsamda her riskin bir fırsatı içerdiği gibi, her fırsatın da bir riski içerdiği ilkesi unutulmamalıdır.

Geçmişte uluslararası işletmelerde yaşanan ve finansal boyutları yüksek hile ve usulsüzlüklerden sonra “Kurumsal Risk Yönetimi”, “İç Denetim” kavramlarının öneminin arttığı, birbirinden ayrılamayacak kadar yakın ilişkide oldukları anlaşılmıştır. Artarak benimsenen bu anlayış içerisinde risklerle mücadelede iç denetim faaliyetine de elbette çeşitli görevler düşmektedir.

Peki bu görevler nelerdir;

Güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleri ile kuruma değer katan bir yapıya sahip olan iç denetim faaliyetlerini sürecin dışında düşünmek mümkün değildir. İç denetimin bu süreçteki temel görevi, iç kontrol sisteminin etkili bir şekilde işlemesini sağlama ve Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) kapsamındaki aktivitelerinin yeterliliği konusunda kuruma güvence sağlamak olarak özetlenebilir.

İç de​netçilerin bu temel görevi yerine getirirken riayet etmesi gereken hususlar ise;

  • Mevzuata, iç denetim yönergesine, Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesinde denetim ve raporlama standartlarına, etik kurallara uygun hareket etmek,
  • Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek,
  • İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlar ile verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların bulunması halinde, Yönetim Kurulu/Denetim Komitesine bilgi vermek,
  • Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde tarafsız ve nesnel olmak,
  • Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak,
  • Şirket yönetimi tarafından onaylanmış politika ve prosedürlere uymak,
  • Denetim stratejisinin belirlenmesinde, iç denetim planı ve programı ile yönergenin hazırlanmasında ve değiştirilmesinde aktif katılımda bulunmak.​

Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra iç denetçinin, farkındalık yaratmak, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek, öğrenme ve öğretme heyecanını üst seviyelere taşımak suretiyle beklentilerin üzerinde cevap veren yüksek kaliteyi yakalaması mümkün olacaktır.

Erdal Yüksel

İç Denetim Md./ Mali Müşavir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.