Temsil Tazminatı Nedir? Kimler Temsil Tazminatı Alabilir?

Devlet memurlarının bazıları hakkında (diğer kamu görevlilerinden bazıları için de söz konusu) temsil tazminatı göstergeleri belirlenmiş olup, bu tazminata hak kazanılması emeklilik haklarını da etkilemektedir.

Makam tazminatı göstergesi belli bir seviye ve üzerinde olanlara tanınan bir hak olması nedeniyle, temsil tazminatından ancak sınırlı sayıda memur yararlanabilmektedir. (Burada sadece Devlet memurlarının temsil tazminatından söz edilecektir).

Temsil tazminatının etkisi

Makam Tazminatı göstergesi 7000 ve daha fazla belirlenmiş görevlerde bulunan Devlet memurları hakkında, makam tazminatı göstergeleri itibariyle belirlenmiş olan Temsil Tazminatı gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı suretiyle aylık Temsil Tazminatı miktarına ulaşılmaktadır. Bulunan tutar üzerinden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Temsil Tazminatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alan memurlar için aylık ücreti artıran bir unsur olmasına karşılık, bu tazminattan yararlanacak görevlerde çalışan memurların aylık maaşının 657 sayılı Kanuna göre değil de ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak belirlendiğinden, söz konusu personelin aylık ücret hesabına Temsil Tazminatı dahil edilmemektedir.

Bu nedenle, temsil tazminatı öngörülen görevlerde çalışan Devlet memurları için, bu tazminat sadece emekli aylığı bakımından anlam ifade etmektedir.

Tazminata hak kazanılması

Makam Tazminatı öngörülen görevlerde toplam en az iki yıl süreyle asaleten görev yapan Devlet memurları, memuriyetleri süresince yararlandıkları en yüksek makam tazminatı (ve dolayısıyla en yüksek temsil tazminatı) göstergesi üzerinden emekli aylığı alırlar.

2016 yılı ilk altı ayında, temsil tazminatının her 1000 gösterge rakamının emekli aylığında etkisi 92,37 TL olmaktadır. Bu tazminatın emekli ikramiyesi miktarına etkisi ise bulunmamaktadır.

Temsil Tazminatından yararlanan bazı memurlar ve tazminat göstergesi

KADRO VE GÖREV UNVANI TEMSİL TAZMİMATI GÖSTERGESİ
-Başbakanlık Müsteşarı 20.000
-Bakan Yardımcısı 20.000
-Diyanet İşleri Başkanı 19.500
-Müsteşar 19.000
-Vali 19.000
-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 19.000
-Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı 17.000
-Devlet Personel Başkanı 17.000
-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı 17.000
-Gelir İdaresi Başkanı 17.000
-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı 17.000
-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı 17.000
-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı 17.000
-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı 17.000
-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı 17.000
-Büyükelçiler (Türkiye’de sürekli görev yaptıkları sürede) 17.000
-Genel Müdürler 17.000
-Ek göstergesi 6400 ve daha fazla olan diğer memurlar 17.000

kaynak:http://memurunyeri.com/memur/ucret/13075-temsil-tazminatindan-yararlanmak-icin-hangi-gorevlerde-bulunmak-lazim.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.