Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte kamulaştırmasında; arazi üzerindeki ürünler için yapılacak ödemelerin, elde eden çiftçinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GelirIer Genel MüdürIüğü TARİH : 19.09.2000 SAYI : B.07.0.GEL0.41/4106-391/42917 KONU : Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte kamulaştırmasında;

Devam

Mahalli İdare Birliklerinin Damga Vergisi ve Kdv Tevkifatına Tabi Olup Olmadığı Hk.

Bu çalışmada mahalli idare birliklerinin kdv tevkifatı yapıp yapmaması gerektiği hususu üzerinde durulacaktır… Bilindiği üzere hangi kurumların, tevkifat yapacağı hususu

Devam

Eğitim ve Öğretim Desteği İçin Düzenlenen Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı

Bu çalışmada 5580 Sayılı Kanun gereği özel okullarda öğrenim görecek öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteğinde tevkifat üzerinde durulacaktır….. Sayı:

Devam