Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte kamulaştırmasında; arazi üzerindeki ürünler için yapılacak ödemelerin, elde eden çiftçinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GelirIer Genel MüdürIüğü TARİH : 19.09.2000 SAYI : B.07.0.GEL0.41/4106-391/42917 KONU : Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte kamulaştırmasında;

Devam