KDV İadesi Tasdik Raporu Düzenlenen Dönemlere İlişkin e-Defter Berat Uygulaması

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Kdv Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-130 [DUYURU] -E.78154 Tarih: 24.03.2017

Devam

Teminatın nakte çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle teminat tutarının mükellefin kayıtlarına gider olarak kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH: 23.12.1998 SAYI : B.07.0. GEL.0.40/4025-22/49195 KONU : Teminatın nakte çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle

Devam

Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte kamulaştırmasında; arazi üzerindeki ürünler için yapılacak ödemelerin, elde eden çiftçinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GelirIer Genel MüdürIüğü TARİH : 19.09.2000 SAYI : B.07.0.GEL0.41/4106-391/42917 KONU : Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte kamulaştırmasında;

Devam