Özelge

GÜNCEL HABERLERÖzelgeVERGİ MEVZUATI

Ziynet eşyalarının İcra yoluyla satışında KDV oranı hk.

Muhtelif ziynet eşyalarının İcra yoluyla satışında KDV oranı hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.22.15.01-2010/KDV-13-2-14 Tarih: 02/11/2010 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI EDİRNE VERGİ DAİRESİ

Read More
GÜNCEL HABERLERÖzelgeVERGİ MEVZUATI

Teminatın nakte çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle teminat tutarının mükellefin kayıtlarına gider olarak kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü TARİH: 23.12.1998 SAYI : B.07.0. GEL.0.40/4025-22/49195 KONU : Teminatın nakte çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle

Read More
GÜNCEL HABERLERÖzelgeVERGİ MEVZUATI

Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte kamulaştırmasında; arazi üzerindeki ürünler için yapılacak ödemelerin, elde eden çiftçinin tevkifata tabi tutulup tutulmayacağı hk.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GelirIer Genel MüdürIüğü TARİH : 19.09.2000 SAYI : B.07.0.GEL0.41/4106-391/42917 KONU : Arazinin üzerindeki zirai ürünlerle birlikte kamulaştırmasında;

Read More