Önceki Yılın Birim Fiyatlarının Kullanılması..Fiyat Analizi…Rayiç Fiyatlar

ilan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatlarının yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatlarının kullanılabileceğine ilişkin

Devam