Yıllara sari inşaat işinde geçici kabul tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacağı hk.

Yıllara sari inşaat işinde geçici kabul tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacağı hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 42-75 Tarih: 01/02/2011 T.C.

Devam