Yıllara Sari İnşaat İşinde İşin Bitim Tarihinden Sonra Yapılacak Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı (yeni)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı: 17192610-125[ÖZG-14/44]-277 07.12.2016 Konu: Yıllara Sari İnşaat

Devam