FİNANSAL MUHASEBEGÜNCEL HABERLERTicari Muhasebe

Asgari Ücret Desteğinin Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Muhasebe-31

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN MUHASEBE KAYDI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN MUHASEBE KAYDI

  1. GENEL BİLGİ :                                                                          

Bilindiği üzere, 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci maddede, haklarında uzun vadeli sigorta kolu hükümleri uygulanan sigortalılardan dolayı işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık aylarında uygulanmak üzere hazine desteği verilmesine imkan sağlanmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre; 1 Ocak 2016 tarihinden önce faaliyette bulunan ve faaliyetine devam eden işyerlerinde 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85,00 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, (1 işçi için 30 gün/ay üzerinden 100,00 TL ) bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası genelgede açıklanacak olan şartları taşıyan işverenler, asgari ücret desteğinden, herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.

Verilecek destek tutarı takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteği de 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edilecek ve mahsuplaşma işlemi 2016/Mart ayında yapılacaktır. Bir başka ifade ile bu destek Mart ayında görülecektir.

Dolayısıyla, işverenler aylık prim ve hizmet belgelerini ve prim ödemelerini, normal işleyişe göre yapacaktır.

İşverenlerin prim desteğinden yararlanması için aşağıdaki şarlara haiz olması gerekmektedir.

  • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermesi,
  • Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması,
  • Hazine katkısından yararlanmak amacıyla şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi muvazaalı işlem tesis edilmemesi,
  • Yapılan denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde haklarında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edildiği şeklinde bir rapor düzenlenmemiş olması gerekmektedir.

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak. Artan destek tutarı işverene ödenmeyecek.

  1. MUHASEBE KAYDI :

Yukarıdaki koşullara göre destekten yararlanacak mükellefler, aşağıdaki muhasebe kaydını yapacaklardır. Asgari ücret desteği mükelleflerin ödeyeceği “işveren payından” mahsup edilecektir.

—————————————————-/————————————————-

770  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                

770.01 Brüt Ücret

770.02 SGK İşveren Payı

770.03 SGK İşveren İşsizlik Payı

136 DİGER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR           

136.01 Asgari Geçim İndirimi

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                     

360.01 İşçi Gelir Vergisi

360.02 Damga Vergisi

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ           

361.01 SGK İşçi Payı

361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı

361.03 SGK İşveren Payı

361.04 SGK İşveren İşsizlik Payı

335 PERSONELE BORÇLAR                         

….  Ayı Ücret  Tahakkuku

——————————————————————————————————

————————————————–/—————————————————

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                     

360.01 Gelir Vergisi

136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR .

136.01 Asgari Geçim İndirimi

AGİ’nin  Mahsubu

————————————————–/—————————————————

————————————————–/—————————————————

335 PERSONELE BORÇLAR                         

 

                                                        100/102 KASA /BANKA

Ücret Ödemesi

————————————————–/—————————————————

————————————————–/—————————————————

360.01 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                     

360.01 İşçi Gelir Vergisi

360.02 Damga Vergisi

 

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK  KESİNTİLERİ           

361.01 SGK İşçi Payı

361.02 SGK İşçi İşsizlik Payı

361.03 SGK İşveren Payı

  1. 04 SGK İşveren İşsizlik Payı

          102 BANKALAR     

         Vergi ve SGK  Ödemesi        

————————————————–/—————————————————

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK  KESİNTİLERİ  

361.03 SGK İşveren Payı

602  DİĞER  GELİRLER      

602.01. Asgari Ücret Desteği

Asgari Ücret Desteğinin Mahsubu

————————————————–/—————————————————

Metin BAŞER

Vergi Müfettişi

kaynak:http://www.resulkurt.com/?artikel,9933

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.