Devlet MuhasebesiFİNANSAL MUHASEBEGÜNCEL HABERLERMALİYE MEVZUATITicari Muhasebe

Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme İşlemleri

Muhasebe-17

Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme İşlemleri (Devlet Muhasebesi)
İdarelerin amortismana tabi varlıkları ve bu varlıklar üzerinden
ayrılmış olup hesaplarda gösterilen birikmiş amortismanları, son 3 yıllık
fiyatlar genel düzeyindeki değişim toplamı oranı %25’i geçerse, her hesap
dönemi sonu itibarıyla aşağıdaki şekilde yeniden değerlemeye tabi tutulur.

1- Maddi duran varlıklar ve bu varlıklar için geçmiş yıllarda ayrılmış
olan amortismanlar, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait oran ile
çarpılmak suretiyle yeniden değerlenir.

2- Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artış veya
azalışları, bir taraftan ilgili maddi duran varlık hesabına kaydedilirken,
karşılıkları da diğer taraftan yeniden değerleme farkları hesabına kaydedilir.
Yeniden değerleme farkı, amortismana tabi varlıkların yeniden
değerlemesinden önceki net bilânço varlık değerlerinin, bu kıymetlere
yeniden değerleme oranının tatbikinden sonra bulunacak net bilanço varlık
değerlerinden indirilmesi suretiyle bulunur.
Net bilânço varlık değeri, varlıkların bilanço hesaplarında yazılı
değerlerinden, birikmiş amortismanın düşülmesi suretiyle bulunan tutarı
ifade eder.

3- Hesap dönemleri sonu itibarıyla yapılacak değerlemede esas
alınacak yeniden değerleme oranı, Maliye Bakanlığı’nca belirlenir.

4- Hesap dönemi içinde edinilen amortismana tabi varlıklar için
edinildiği dönem için yeniden değerleme yapılmaz.

5- Bir varlık herhangi bir nedenle elden çıkarılmışsa yeniden
değerleme farkı da hesaplardan çıkarılır. Yeniden değerleme farkları
hesabına kaydedilmiş tutarlar ilgili varlık tamamen amorti edildikten sonra
net değer hesabına aktarılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.