Devlet MuhasebesiGÜNCEL HABERLERMALİYE MEVZUATI

Süresi Dolan Teminat Mektupları Hakkında Yapılacak İşlem

Defter-1

Süresi Dolan Teminat Mektupları

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.MGM.0.20/110-02/9615 02.06.2006

Konu :

Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği alınan kesin teminat mektuplarından iş tamamlandığı halde süresi dolan ve ilgilisi tarafından iadesi istenmemiş, ancak mektup üzerinde öngörülen geçerlilik süresini doldurduğu için teminat olma vasfını yitirmiş olan kesin teminat mektupları ile SSK ve vergi dairesi yazısının geç intikali nedeniyle kesin teminatın iadesi koşulları oluşmadan geçerlilik süresi dolmak suretiyle hükümsüz kalan teminat mektupları hakkında ne yönde işlem yapılacağı hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Kurumu Başkanlığının geçerlik süresi dolan kesin teminat mektuplarının iadesi ile ilgili olarak 20/03/2006 tarihli ve 2006/DK.D-53 sayılı Kararında;

İş tamamlandığı halde süresi dolan ve ilgilisi tarafından iadesi istenmemiş, ancak mektup üzerinde öngörülen geçerlik süresini doldurduğu için teminat vasfını yitirmiş olan kesin teminat mektupları ile SSK tarafından sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin yazıların geç verilmesi ve kesin teminat mektuplarının geçerlik süresinin dolması durumunda geçerlik süresi dolan teminat mektuplarına ilişkin olarak, 4735 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri gereğince işlemde bulunulması,

İdarelerce Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin yazıların geç verilmesi sebebiyle kesin teminat mektuplarının geçerlik süresinin dolmasına meydan verilmeksizin işlemlerin tekemmül ettirilmesini teminen, 4735 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince, yüklenicilere yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin bitimine kadar Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmemesi halinde kesin teminatların paraya çevrilerek borçlarına mahsup edilmesi, varsa kalanının yükleniciye geri verilmesi, kesin teminatların paraya çevrilmesi esnasında yüklenicinin Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borcunun miktarının bilinememesi halinde, Sigorta Primlerinin Hakedişlerden Mahsup Edilmesi ve Ödenmesi ile Kesin Teminatların İadesi Hakkında Yönetmeliğin ?Kesin Teminatın İadesi? başlıklı 6 ncı maddesi hükmü gereğince işlem tesis edilerek yüklenicinin tespit edilecek borcunun Kurum hesabına yatırılması ve varsa kalanının yükleniciye geri verilmesi,

gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerini ve işlemlerin söz konusu karar doğrultusunda yerine getirilmesini rica ederim.

Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.