Emlak VergisiGÜNCEL HABERLERÖne Çıkan HaberlerVERGİ MEVZUATI

Emlak Vergisi Bildirimi Ne Zaman Yapılır?

Soru:  Emlak bildirimi ne zaman yapılmalı? 

Cevap:

Mükel­lefler, sadece, vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde, Kanun’da belirtilen süreler içinde emlak vergisi bildirimi verir.

Bildirim verilmesini ge­rektiren yeni bir sebep ortaya çıkmadıkça bir daha bildirim verilmez.

Vergi değerini tadil eden sebepler, Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Vergi Değerini Tadil Eden Sebepler’ başlıklı 33. maddesinde sayılan ilk yedi fıkrası emlak vergisi bildirimi verilmesini gerektirir.

1- Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir.)

2- Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabolması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması;

3- Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibl ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.)

4- Arazinin hal ve heyetinde değişiklik olması:

a) Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi;

b) Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi;

c) Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi.

d) Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi,

e) Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi.

5- Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi.

6- Bir bina veya arazinin takvim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir.)

7- Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.

8- Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina veya arazinin değerlerinde % 25 i aşan oranda artma veya eksiltme olması;

Bildirimde Yer Alacak Bilgiler

Mükel­lefler tarafından verilen bildirimlerde; mükellefin kimlik bilgileri, adres bilgileri ve vergi konusu emlak’ a ilişkin bilgiler yer alır.

Bildirim Süresi

Emlak Vergisi Kanunu’nun ‘Bildirim Verme ve Süresi’ başlıklı 23. maddesine göre;

  • Emlak vergisinde bildirim verilmesini gerektiren sebeplerin ortaya çıkması hâlinde bunlara ilişkin bildirim, bildirimde bulunulmasını gerektiren sebebin orta­ya çıktığı bütçe yılı içinde verilir.
  • Yeni bina inşa edilmesi hâlinde inşaatının tamam­landığı yıl içinde bildirimde bulunulması gerekir.

Bildirim Yeri

Emlak vergisine ilişkin bildirim, emlakin bulunduğu yerdeki belediyeye verilir.

Bildirimde Bulunmama Cezası

Emlak Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine göre; emlak vergisi bildirimini süresinde vermeyen mükellefler adına vergi, idarece (belediyece) tarh edilir ve idarece yapılacak bu tarhiyatta, her yıla ilişkin vergi değeri (matrahı) Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi dikkate alınarak hesaplanır. Bu hükme göre yapılacak tarhiyatta vergi ziyaı söz konusu olacağından, tarh edilecek vergiye vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Ancak, mükellefiyetin başladığı yıl için vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibariyle fazla olanı, diğer yıllar içinse sadece vergi ziyaı cezası kesilecektir.

kaynak:muhasebetc.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.