GÜNCEL HABERLERVERGİ MEVZUATIVergi Usul Kanunu

Vergi Levhası Nedir? Vergi Levhası Ne Zaman Alınır?

Konu:  Vergi Levhalarınızı Mayıs Ayı Sonuna Kadar İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırmayı Unutmayın

6111 sayılı Kanunun 82. maddesiyle, Vergi Usul Kanununun (VUK) 5.  maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan

“levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.”

ibaresi

“levhayı almak zorundadırlar.”

şeklinde değiştirilmiş olup, söz konusu fıkra hükmünün son hali aşağıdadır:

Yapılan bu değişiklikle, vergi levhasının işyerine asılma zorunluluğu kaldırılmış, bir anlamda vergi levhasının asılması isteğe bağlı hale getirilmiş, ancak işyerinde bulundurulma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, vergi levhasını almak zorunda olan mükellefler vergi levhalarını elektronik ortamda alacaklar, ancak işyerlerine asmayabileceklerdir. Ancak, isteyen mükelleflerin kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asmaları veya web sitelerinde yayımlamaları da mümkün bulunmaktadır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde, vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliğde, vergi levhasının ne şekilde alınması gerektiğine ilişkin olarak aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

1- Vergi levhası almak mecburiyetinde olanlar:

a-Gelir Vergisi mükellefleri;

1-Ticari kazanç sahipleri,

2-Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52’nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar),

3-Serbest meslek erbabı,

4-Adi şirketler,

5-Kollektif şirketler,

6-Adi komandit şirketler.

b-Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

1-Anonim şirketler,

2-Limited şirketler,

3-Eshamlı komandit şirketler,

4-İş ortaklıkları,

olarak sıralanmıştır.

Vergi levhalarında bulunacak bilgiler:

Mükellefin;

“a-Adı ve soyadı,

b-Ticaret unvanı,

c-İş yeri adresi,

d-Vergi kimlik numarası,

e-Bağlı bulunduğu vergi dairesi,

f-Vergi türü,

g-İşe başlama tarihi,

h-Faaliyet kodu (NACE Kodu) ve faaliyet türü,

g-Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde vb),

ı-Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergi,

i-İnternet vergi dairesi tarafından üretilecek onay numarası ve onay tarihi.” olarak sıralanıyor.

2- Vergi levhasının alınması :

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmesi halinde vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre otomatik olarak oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesine aktarılacaktır.

Mükellefler tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmediği ancak beyannamelerin vergi levhasının kanuni alınma süresi içerisinde verilmesi durumunda, vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak mükellefin internet vergi dairesine aktarılacaktır. Her iki durumda da mükellefin vergi levhasını süresinde aldığı kabul edilecektir.

Vergi levhasını yazılı almak isteyen mükellefler, ilgili dönem beyannamelerini vermiş olmak kaydıyla internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla internet vergi dairesinden yazdırabilirler.

Bu şekilde alınan vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmasına veya tasdik ettirilmesine gerek bulunmamaktadır. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilen onay numarası ve tarihi, vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarında, 408 Seri Nolu Tebliğ’de sayılan bilgilere yer verilecek, ancak matrah kısmında da “Yeni işe başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin, mükellefiyet tesisiyle birlikte vergi levhası, sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesine aktarılacaktır.

3-Vergi levhasında yer alan bilgilerin değişmesi:

408 Seri Nolu Tebliğ’de sayılan mükelleflerin, ticaret ünvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, faaliyet kodu (NACE Kodu) veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesine aktarılacaktır.

4- Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında Uygulanacak Ceza

Vergi levhasını yasal sürede ( 31 Mayıs 2017 günü saat 24.00’e kadar )   almayan Gelir/kurumlar vergisi mükelleflerine 460 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2017’dan itibaren 210,00 -TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Saygılarımızla,

 kaynak:muhasebetc.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.