GÜNCEL HABERLERHarcırah MevzuatıMALİYE MEVZUATI

2020 Yılı Harcırah Yolluk Hesaplama

2020 Yılı Harcırah Hesaplama Yöntemi

2020 yılında harcırah hesaplama yöntemini aşağıda gösterilmiştir….

2020 Yılı Yol Harcırah Hesaplama İnceleme Teftiş Harcırahı..

2020 Yılı harcırah rakamları her yıl olduğu gibi bu yılda bütçe kanunu ile ilan edildi. Harcırah hesaplama ayrıntılı olarak anlatılmış olup 2020 yılı harcırah hesaplama tutarlarına sitemizden ulaşabilirsiniz….

2020 Yılı Harcırah Hesaplama

Sürekli bir görevle memuriyet mahalli dışına tayin olan bir memur veya hizmetlinin verilerine göre harcırahı nasıl hesaplanır, ince noktalar nelerdir,

bu konuları paylaşacağız.

Harcırah hesaplanırken belirli unsurlar vardır(bunları anlaşılacak şekilde ifade edeceğiz):

  1. Yevmiye
  2. Yol mesafe ücreti
  3. Taşıt ücreti
  4. Seyahat günlerine ait yevmiyeler

Bu unsurların anlamlarına bakalım:

  1. Yevmiye: Memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 (yirmi) katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin 10 (on) katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin 40 (kırk) katını aşamaz),

***Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul(anne-baba) ve füruu(alt soy) ve erkek ve kız kardeşlerini; ifade eder.

***Yevmiye miktarı her yıl Bütçe Kanununun H cetvelinde gösterilir.

2017 H cetveline göre;

–Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar : 39,85 TL

–Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar: 38,75 TL

  1. Yol mesafe ücreti: Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır. Bunun anlamı, kilometre veya denizmili mesafesinin çarpım katsayısını bulmaktır.

Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için bu katsayı;

(39,85 x 5)/ 100= 1,9925

Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar için bu katsayı;

( 38,75 x 5)/ 100= 1,9375

  1. Taşıt ücreti: Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.
  1. Seyahat günlerine ait yevmiyeler: Seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

NOT: Seyahat süresi 24 saati aşarsa kendisi ve varsa aile fertleri için 1 yevmiye daha ödenir.

Bu bilgilere göre örnek hesaplamalar yapalım:

ÖRNEK 1) A ilinden B iline tayin olan bir memurun; Derecesi: 7/1 , Km: 1000, Taşıt ücreti: 90 TL, Bekar

Hesaplama:

20 x 38,75 = 775 (alacağı yevmiye)

1000 x 1,9375 = 1,937,5 (yol mesafe ücreti)

90 TL (taşıt ücreti)

38,75 TL (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

775 + 1,937,5 + 90 + 38,75= 2751,25 TL harcırah alır. Bu tutar üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.

ÖRNEK 2) A ilinden B iline tayin olan bir memurun; Derecesi: 5/1 , Km: 1000, Taşıt ücreti: 90 TL, evli, eşi çalışmıyor ve 2 çocuklu

Hesaplama:

20 x 38,75 = 725 (alacağı yevmiye)

10 x 38,75 = 362,5 (eşi için yevmiye)

10 x 38,75 = 362,5 (1.çocuk için yevmiye)

10 x 38,75 = 362,5 (2.çocuk için yevmiye)

1000 x 1,9375 = 1812,5 (yol mesafe ücreti)

90 x 4 = 360 (taşıt ücreti)

38,75 x 4 = 145 (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

725 + 362,5 + 362,5 + 362,5 + 1812,5 + 360 + 145= 4130 TL harcırah alır. Bu tutar üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.

ÖRNEK 3) A ilinden B iline tayin olan bir memurun; Derecesi: 2/1 , Km: 1000 , Taşıt ücreti : 90 TL, evli, eşi çalışmıyor ve 2 çocuklu

Hesaplama:

20 x 39,85 = 745 (alacağı yevmiye)

10 x 39,85 = 372,5 (eşi için yevmiye)

10 x 39,85 = 372,5 (1.çocuk için yevmiye)

10 x 39,85 = 372,5 (2.çocuk için yevmiye)

1000 x 1,9375 = 1862,5 (yol mesafe ücreti)

90 x 4 = 360 (taşıt ücreti)

39,85 x 4 =149 (24 saate kadar olan seyahat süresi için yevmiye)

745 + 372,5 + 372,5 + 372,5 + 1862,5 + 360 + 149 = 4234 TL harcırah alır. Bu tutar üzerinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilir.

kaynak:Cihan Doğan, memurlar.net

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.