2020 Yılı Harcırah Konaklama Gündelik Ne Kadar ….2020 Yılı Bütçe H Cetveli

2020 Harcırah Konaklama Yevmiye…. Bilindiği üzere devlet memurlarının yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmelerinde harcırah ödenmektedir… Memurlara verilecek harcırah tutarları

Devam

Aynı Belediye Sınırları İçerinde Görev Yeri Değişikliğinde Sürekli Görev Yolluğu Alınır mı?

Kamu görevlilerine zaman zaman aynı belediye sınırları içerisinde görev değişikliklerinde sürekli görev yolluğu ödendiği görülmektedir…. Bu takdirde aşağıda gösterilen Sayıştay

Devam