Aynı Belediye Sınırları İçerinde Görev Yeri Değişikliğinde Sürekli Görev Yolluğu Alınır mı?

Kamu görevlilerine zaman zaman aynı belediye sınırları içerisinde görev değişikliklerinde sürekli görev yolluğu ödendiği görülmektedir…. Bu takdirde aşağıda gösterilen Sayıştay

Devam