GÜNCEL HABERLERHarcırah MevzuatıMALİYE MEVZUATI

2020 Yılı Harcırah Konaklama Gündelik Ne Kadar ….2020 Yılı Bütçe H Cetveli

2020 Harcırah Konaklama Yevmiye….

Bilindiği üzere devlet memurlarının yurt içi ve yurt dışı görevlendirilmelerinde harcırah ödenmektedir…

Memurlara verilecek harcırah tutarları her sene bütçe kanunlarında yer alan H cetvelinde belirlenmektedir…

2020 Yılında yer alan harcırah tutarları da 2020 yılı Bütçe Kanununda belirlenmiş olup aşağıda gösterilmiştir.

Bilindiği üzere, 2019 yılında harcırah gündeliklerine zam yapılmamıştı. 2 yıldır aynı tutarlar üzerinden ödenen harcırah gündeliklerine, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yüzde 8 oranında zam yapıldı.

Buna göre, en yüksek gündelik miktarı 73,25 TL, en düşük gündelik miktarı 42,15 TL,ek göstergesi 8000 ve daha üzeri olan kamu görevlileri için gündelik miktarı ise  56,10 TL olarak belirlenmiş oldu.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi H Cetveli (Yurtiçi Gündelikler) (TL)
A-a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcıları73,25
b)Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları66,85
B-Memur   ve Hizmetlilerden
a)Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)56,10
b)Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar52,35
c)Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar49,15
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar43,35
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar42,15

2020 yılı içerisinde denetim görevi ile geçici görevlendirilenlere (denetçi ve müfettiş Harcırahı) ne kadar harcırah ödenecek?

Denetim görevi ile geçici görevlendirilen personele ödenecek gündeliklerde, ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar için belirlenmiş olan gündelik tutarı dikkate alınarak hesaplama yapılacak.

Buna göre, 2020 Yılında Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara;

bu gündelik tutarının 1,3 katı tutarında gündelik ödemesi yapılacak. Yani 72,93 TL… Konaklama giderlerinde ise bu tutarın 1,5 katı, yani 109,39 TL’ye kadar gerçekleşmiş konaklama faturaları ödenebilecek.

2019 Yılı Harcırah Gündelik Tutarları Ne Kadar ….2019 Yılı Bütçe H Cetveli

2019 Harcırah Gündelik ve Tazminat Tutarları

31 Aralık 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30642 (1. Mükerrer)

H- CETVELİ

GÜNDELİK MİKTARI (TL)

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde: 33)

A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları………………………………. 67,40

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Bakanlar, Genelkurmay Başkanı, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanlan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları………………………………………………………………………………………………………………………….. 61,50

B- Memur ve Hizmetlilerden;

a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)……………………………………….. 51,60

b ) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar………………………………….. 48,15

c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar…………………………………….. 45,20

d) Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar…………………………………………………………………………………………… 39,85

e) Aylık kadro derecesi 5-15 olanlar…………………………………………………………………………………………. 38,75

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tular esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı. (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si. müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.

II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

50 nci Maddenin 1,2,3,4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel;

a) Kadro derecesi 14 olanlar…………………………………………………………………………………………………….. 15,80

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar……………………………………………………………………………………………………. 15,25

Bu tazminattan yararlananlardan:

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 21/2/1981 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. https://goo.gl/RkqgJX

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

2018 Yılı Harcırah Gündelik Tutarları Ne Kadar ….2018 Yılı Bütçe H Cetveli

Kamu çalışanlarının geçici görevli olarak görev mahalli dışında bir yerde görevlendirilmeleri halinde alacakları gündeliklerini görsterir 2018 h cetveli yani harcırah miktarları belli oldu.

2018 YILI HARCIRAH (H CETVELİ) MİKTARLARI BELLİ OLDU, 2019 YILI HARCIRAH TUTARLARI?

2018 YILINA İLİŞKİN HARCIRAH MİKTARLARI AÇIKLANMIŞ OLUP AŞAĞIDADIR:

YURT İÇİNDE VERİLECEK GÜNDELİKLER (MADDE 33)

 ÜNVANGÜNDELİKKONAKLAMA İÇİN ESAS ALINACAK MİKTAR
ATBMM BAŞKANI VE BAŞBAKAN67,40101,1
 Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı . Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları61,5092,25
BMEMUR VE HİZMETLİLERDEN
 Ek Göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar51,6077,4
 Ek Göstergesi 5800 ;(Dail)- 8000 hariç olanlar48,1572,225
 Ek Göstergesi 3000 ;(Dail)- 5800 hariç olanlar45,2067,8
 Aylık Kadro Derecesi 1-4 olanlar39,8559,775
 Aylık Kadro Derecesi 5-15 olanlar38,7558,125

DENETİM ELEMANLARININ HARCIRAHI 2018,

Türkiye  düzeyinde  teftiş,  denetim  ve  inceleme  yetkisine  haiz  bulunanların gündeliği 67,08 TL

Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz  bulunanların gündeliği 56,76 TL

İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanların gündeliği 46,44 TL

 

KONAKLAMA

Türkiye  düzeyinde  teftiş,  denetim  ve  inceleme  yetkisine  haiz  bulunanların gündeliği 100.62  TL

Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz  bulunanların gündeliği 85,14 TL

İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanların gündeliği 69,66 TL

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.