GÜNCEL HABERLERHarcırah MevzuatıMali Yönetim Yargı Kararı

Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-1

mevzuat-5

Harcırah Kanunu İle İlgili Örnek Sayıştay Kararları-1

1. Daire

Karar Tarihi : 26.3.1996

Tutanak No : 6029

İzmir Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı 1992

6245 sayılı Kanunu’nun muvakkat vazife harcırahı başlığını taşıyan 14’üncü maddesinde, görevli memur veya hizmetliye yol masrafı, yevmiye, hamaliye ve garaj-konaklama yeri arasındaki vasıta masrafı ödeneceği belirtildiğinden görevli olarak İstanbul’a giden Belediye Başkanına konaklama ve yemek bedeli ödenmesinin mümkün olmadığına,

7. Daire

Karar Tarihi : 2.4.1996

Tutanak No : 7789

Ankara Bayındırlık ve İskân Bakanlığı I No’lu Afetler Fon Saymanlığı 1992

Yurtdışına geçici görevli giden personele 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14’üncü maddesine göre ödenecek giderlerin ayrıntılı şekilde beyanı gerekirken, sadece zaruri gider altında bir ödeme yapılmasının mümkün olmadığına,

2. Daire

Karar Tarihi : 9.4.1996

Tutanak No : 31386

İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığı 1993

Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde araştırma yapmak amacıyla üniversitenin daveti olmadan kendi arzusu ile Romanya’dan Türkiye’ye gelmiş olan öğretim üyesinin konaklama, yemek ve kahvaltı bedellerinin bütçeden ödenmesinin mümkün olmadığına,

7. Daire

Karar Tarihi : 16.4.1996

Tutanak No : 7809

Ankara Bayındırlık ve İskân Bakanlığı I No’lu Afetler Fon Saymanlığı 1993

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 27’nci maddesinin birinci fıkrasında uçakla yapılan seyahatlerde uçak biletinde kayıtlı gidiş dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; üçüncü fıkrasında da taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) harcama pusulasının ödeme belgesine eklenmesinin gerektiği hüküm altına alındığından, uçak bileti ve ilden ilçelere gidiş-geliş taksi ücretine ilişkin seyahat gider belgeleri ödeme evrakına eklenmeden yapılan ödemenin sorumlulara ödettirilmesine,

1. Daire

Karar Tarihi : 9.5.1996

Tutanak No : 6045

Konya Beyşehir Belediyesi Saymanlığı 1993

Meslekî bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs ve okullara gönderilenlere 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca geçici görev harcırahı ödenmesi gerekmekte olup, bunun dışında geçici görev mahallinde verilen yemek bedelinin bütçeden ödenmesi mümkün olmadığından sorumlulara ödettirilmesine,

2. Daire

Karar Tarihi : 13.6.1996

Tutanak No : 31489

Dicle Üniversitesi Merkez Örgütüne Bağlı Kuruluşlar Döner Sermaye Saymanlığı 1993

1993 yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın 3’üncü maddesine göre uçakla seyahat edilmesi gereken bütün hallerde yolculuğun uçakla yapılacağı hususunun görevlendirme onaylarında açıkça belirlenmesi ve bu onayın üniversitelerde bizzat rektörden alınması zorunluluğu karşısında genel sekreter vekili onayı ile yapılan uçak seyahatinde bilet ücretinin ödenmesi mümkün görülmediğinden sorumlulara ödettirilmesine,

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.