GÜNCEL HABERLERİDARE HUKUKUMahalli İdareler

Belediye Başkanının Sünnet, Nişan, Düğün Törenlerinde Altın Hediye Etmesi Mevzuata Uygun Değildir.

Belediye Başkanları örf adet gereği düğün nişan vb törenlere davet edilmektedirler….

Belediye Başkanının sünnet, nişan ve düğün törenlerinde altın hediye ettiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 11 inci maddesinde; üst yöneticilerin kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanımından sorumlu olduğu ifade edilmektedir.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi’nin 10 uncu maddesinde yer alan:

…yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir.” hükmüne dayanılarak altın bedelleri belediye bütçesinden ödenmektedir.

Törenlerde altın vermek amacıyla, 3.6.1.1 –Temsil ağırlama tören giderleri ekonomik kodundan, 2016 yılında 536.000,00 lira, 2017 yılında 647.000,00 lira ödeme yapılmış olup, bu durum her yıl tekrarlanan bir alışkanlık haline gelmiştir.

Belediye vergi, SGK ve müteahhitlere borcu nedeniyle, neredeyse her hafta icra işlemlerine muhatap olmakta, alacakları mahsup edilmekte ve taşınmazlarına ipotek konulmaktadır. Böyle bir gerçek varken, üst yönetici olan Belediye Başkanının her yıl ortalama yarım milyon liralık altın alıp, A…….’daki bütün sünnet, nişan, düğün törenlerinde (tam, yarım, çeyrek) altın vermesi, kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanılması hedefini güden, 5018 sayılı Kanunun ruhuna uygun bulunmamaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde;   imar, su, kanalizasyon, ulaşım, temizlik, katı atık, trafik, ağaçlandırma, konut hizmetleri vs tek tek sayılmak suretiyle, belediyenin görevleri belirtilmiştir. Bu görevler arasında Belediye Başkanının sünnet, nişan ve düğün törenine gidip hediye vermesi bulunmamaktadır.

Ayrıca aynı maddede “Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.” denilerek, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliğinin önce geldiği özellikle vurgulanmıştır.

Törenlerde altın verilmesi, etik mevzuatına da uygun değildir.

Kamu görevlilerinin, uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu, düğünlerde altın hediye edilmesini etik bulmamıştır. Kurul 2009/23 sayılı kararında, bir Belediye Başkanının, ilçede yapılan düğün ve sünnet törenlerinde, hediye olarak takmış olduğu altınların parasını Belediye bütçesinden karşılamasını, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliği’nin 15. maddesindeki, “Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez

” hükmüne aykırı bulmuştur. Kurulun verdiği bu karar, İçişleri Bakanlığı’nın 24/05/1984 tarihli “Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesi”nin 10. maddesindeki, “… yapılması belde için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı içinde gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir.” hükmü ile çelişiyor gibi görünse de etik davranış ilkelerini belirleme yetkisi tamamıyla Kurula verilmiş ve Kurul da bunu bir Yönetmelikle düzenlemiştir. Normlar hiyerarşisine göre, Yönetmelik hükümleri üstün olup, yönergeden önce gelmektedir. Çatışma halinde, en üstte yer alan etik kanunu ve yönetmeliği uygulanmalıdır.

SONUÇ:

Belediye Başkanı, Belediye Temsil Ağırlama Yönergesine değil, etik mevzuatına, 5018 sayılı Kanuna ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na uymak zorundadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.