GÜNCEL HABERLERTEOLOJİ

Ettehiyyatü Okunuşu ve Türkçe Anlamı (meali) Nedir? Ettehiyyat Faziletleri….

ettehiyyatü duası ile ilgili görsel sonucu

Ettehiyyâtü Duası Okunuşu ve Türkçe anlamı

Bütün namazların ilk ve son oturuşlarında Tahıyyat yani etthıyyatü duası okunur. Bu dua Kur’an-ı Kerimde geçmediği için ayet değildir ve Allah’u Teâlâ, Peygamber Efendimiz ve Cebrail (Aleyhisselam)’in de katılımıyla Miraç gecesinde ortaya çıkan cümlelerden oluşur. İşte Ettehiyyâtü Duası okunuşu ve anlamı.

Ettehiyyâtü Duası Okunuşu ve Türkçe anlamı

ETTEHİYYâTÜ DUASI OKUNUŞU:

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ettehiyyatü duası ile ilgili görsel sonucu

ETTEHİYYâTÜ DUASI ANLAMI:

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet
ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

ettehiyyatü duası fazileti ile ilgili görsel sonucu

Ettehiyyatü okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) nedir? Tahiyyat nasıl okunur?

Sonsuz kudret sahibi Allah-ü Teala’nın, İslam Dini’ni müminlere müjdeleyen kıymetli Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V)’in, yaratıcının en büyük meleği Cebrail Aleyhisselam’ın sözlerini taşıyan Ettehiyyatü (Tahiyyat) nasıl okunur, meali nedir? Huzur veren Ettehiyyatü (Tahiyyat) duası okunuşu – Türkçe anlamı, fazileti-sevabı!

Ettehiyyatü okunuşu & Türkçe anlamı (meali) nedir? Tahiyyat nasıl okunur?

Miraç gecesinde ortaya çıkan Etthiyyatü (Tahiyyat) duasının içerisinde, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakk başta olmak üzere, birbirinden güzel tüm özelliklerin kendisinde hayat bulduğu Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) ve Allah-ü Teala’nın en büyük meleği sıfatını taşıyan Cebrail Aleyhissam’ın sözleri bulunmaktadır. Müslümanların yaptığı namaz ibadetinin ilk ve son oturuşlarında gönülden dile getirilen ve yüce yaratıcıya hacetlerimiz için dua ibadetinde bulunurken de etkili olması açısından ifade edilen Ettehiyyatü (Tahiyyat) nasıl okunur?

ettehiyyatü duası fazileti ile ilgili görsel sonucu

Yeryüzündeki tüm insanlara her koşulda doğru yolu gösteren ve zorluklar karşısında pes etmeyip daima ışık tutmaya devam eden Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in okunmasını özellikle tavsiye ederek önemini devamlı surette vurguladığı Ettehiyyatü (Tahiyyat) duası okunuşu – Türkçe anlamı nedir? İşte, Kur’an-ı Kerim’de geçmediğinden ötürü sure yahut ayet olma özelliği göstermeyen, fakat içerisinde derin anlamlar taşıdığı için Müslümanların Cenab-ı Hakk’ın huzurunda yaptıkları tüm ibadetlerde yararlandıkları Ettehiyyatü (Tahiyyat) duasının fazileti ve sevabı…

ettehiyyatü duası fazileti ile ilgili görsel sonucu

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI OKUNUŞU…

*Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât,
*Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü,
*Ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
*Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn,
*Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh,
*Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI ANLAMI NEDİR?

-Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
-Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm,
-Rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selâm, bizim ve
-Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet
-Ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

ettehiyyatü tahiyyat okunuşu ve anlamı

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

*Dua Kuran-ı Kerimde geçen bir ayet değildir. Miraç gecesinde Allah’u Teâlâ, Peygamber Efendimiz  (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ve Cebrail (Aleyhisselam)’in de katılımıyla ortaya çıkan cümlelerden oluşur.

-Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Miraç’ta  Allah’u Teâlâ’nın huzuruna varınca Cenab-ı Hakk’a hürmetlerini arzetmek niyetiyle;

->“Ettehıyyatü lillahi vessalavatü vettayyibatü” demiş,

Allah’u Teala O’nu karşılayıp selamlayarak

->“Esselamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh” demiş,

ettehiyyatü duası fazileti ile ilgili görsel sonucu

Tekrar Peygamberimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) konuşarak;

->“Esselamü aleyna ve ala ibadillahissalihin”

cümlesiyle Allah’ın selamına mukabelede bulunmuş ve Allah ile Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in bu güzel konuşmalarına şahit olan Cebrail (Aleyhisselam) ‘de bu manzaraya

->“Eşhedü enlailahe illALLAH ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülüh” eşlik etmiş ve böylece Ettehıyyatü duası ortaya çıkmıştır.

ettehiyyatü duası ile ilgili görsel sonucu

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI ESRARI NEDİR?

Tahiyyat – Et-tehiyyâtü duası miraç hadisesinde, isra yani gece yürüyüşü diye İsra Süresinde bahsedilen, miraç gecesi semaya yükseldikten sonra Cebrail A.S ‘ın bu sözlere bizzat-i oracıkta şahit olduğu Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Sallahu Aleyhi Vesselem’in, Allah’u Teâla ile aralarında perdeler kalkarak ayette geçen iki yay kadar yakından gördüğü Rabbiyle selâmlaşma, dilek ve temenni sözleriyle dile getirilmiş hâlidir. Allah’u Teâla, kainatı onun yüzü suyu hürmetine yarattım dediği Allah Rasulu, gök sema ehlinde geldiginde, onu selam vererek karşılamıştır. Allah azze ve celle’nin, cemâlini ilk Peygamber Efendimiz (S.A.V) orada görmüş ve selâmına en güzel biçimde karşılık vermiştir.

ettehiyyatü duası fazileti ile ilgili görsel sonucu

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI NEREDE OKUNUR?

Tahiyyât, ister 2 rekatlı olsun ister daha fazla, her namazın oturuşunda okunur. İmâm, imâma uyan cemâat ve yalnız başına namazı kılan kişi, tahiyyâtı okur. Tahiyyât hiç bir namazda sesli okunmaz, daima sessiz okunur.

ettehiyyatü tahiyyat nasıl okunur?

ETTEHİYYATÜ (TAHİYYAT) DUASI FAZİLETİ VE SEVABI…

*Hz. Peygamber Efendimiz S A.V şu şekilde buyurmuşlardır:

“Bunu söylediğiniz zaman Allah’ın rahmeti ve bereketi gökte ve yerde bulunan her salih kula erişir.”

Normalde bir kimse birisini ziyarete gitse, gelenin gittiği kişiye selam vermesi gerekir. Ancak Peygamber Efendimiz Miraç Gecesi Allah’ın huzuruna gidince, O Allah’a selam vermemiş de Allah, O’na selam vermiştir. Bunun hikmeti şudur, Allah’ı Teala selam ve selametin bizatihi kendisidir. Biz bir insana selam verirken o aciz ve yaratılmış kişinin korkulardan, tehlikelerden kurtulması için Allah’tan yardım istiyoruz, Allah’a dua ediyoruz demektir.

ettehiyyatü tahiyyat nasıl okunur

Ettehiyyatü Duası

Ettehiyyatü duası türkçe okunuşu, türkçe meali ve anlamı, sesli okunuşu. Ettehiyyatü duası okumak farz mı? Kur’an da geçiyor mu?

Ettehiyyatü Okunuşu

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü
ve rahmetullâhi ve berakâtüh,
Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh
ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

ettehiyyatü duası fazileti ile ilgili görsel sonucu

Ettehiyyatü Anlamı

Her türlü hürmet, salavât (dua) ve bütün iyilikler
Allâh-ü Te’âlâ’ya mahsustur. Ey Nebî! Allah’ın selâm,
rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.
Selâm, bizim ve Allah’ın sâlih (doğru hareket eden) kullarının üzerine olsun.
Şahâdet ederim ki, Allâh-ü Te’âlâ birdir ve yine şahâdet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.

ettehiyyatü duası fazileti ile ilgili görsel sonucu

Namazlarda Ettehiyyatü duası okumak farz mı?

Ettehiyyatü duası bütün namazların sonunda ve iki rekattan fazla olan üç ve dört rekatlı namazların ikinci rekatın sonunda da okunur.

Kade-i ahire yani son oturuştaki süre Hanefîler’e göre “teşehhüt” miktarıdır. Teşehhüt miktarı ise, Ettehiyyatü duasını okuyacak kadar bir süredir. Şafiî ve Hanbelîler’de ise farz olan oturuş süresi teşehhüt miktarına ilaveten bir de Hz. Peygamber’e salavat getirilebilecek (“Allahümme salli alâ Muhammed” diyecek) kadardır. Mâlikî mezhebine göre farz olan, hiç değilse selam vermeye elverişli bir süre oturmaktır.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.); “Sen ettehiyyatü’yü okuduğun veya oturduğun zaman, senin namazın tamam olmuştur”  (Zeylaî) buyurmuşlardır.

Kısaca burada asıl olan namazda bir süre oturmaktır ve farz olan da budur. Hz. Peygamber burada namazın tamamlanmasını bir fiile bağlamıştır, o da bir süre oturmaktır.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.); “namazların sonunda daima oturmuş, ettehiyyatü’yü okumuş ve okunmasını ashabına da emir buyurmuştur.” (Buhari) hadisi şerifine göre namazlarda da Ettehiyyatü okumak vaciptir.

Ettehiyyatü Kuran’da geçiyor mu?

Ettehiyyatü bir sure veya ayet değildir, yani Kuranı Kerim’de geçmez. Ayrıca Ettehiyyatü duası anlamı itibari ile de çok güzel bir dua olduğu için namazların dışındada istenildiği zaman okunabilir.

kaynak:www.sabah.com.tr, http://www.haber7.com, www.namazsitesi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.