diploma

İhale Yargı KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının tespiti için bakanlığa yazılması gereği (kik kararı)

Başlık : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2’nci maddesindeki “ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede

Read More
İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Mühendis ve mimar ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilir mi?

“Bu belgenin düzenleme tarihinden önceki 8 yıl boyunca …kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı…” ifadesi, % 51 veya daha

Read More
GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Teklifinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Nelerdir…Kik Kararı

Kanunun 30′ uncu maddesinde teklif mektubu nun taşıması gereken hususlara yer verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması Madde 30- Teklif mektubu

Read More
GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhalede hak ve menfaat kaybı durumu söz konusu değilse şikayet başvuru ehliyeti olmadığı

ihaleye ilişkin bir hak veya menfaat kaybına uğramasının muhtemel olmadığı görüldüğünden şikayet başvuru ehliyetinin olmadığı Toplantı No : 2016/017 Gündem

Read More
GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İşçilik hesaplamasında sorumlu yönetici maliyetinin de dikkate alınmasının gerekli olduğu

işçilik hesaplamasında sorumlu yönetici maliyetinin de dikkate alınmasının gerekli olduğu incelemenin yapıldığı tarih itibariyle internet çıktısı olarak sunulan söz konusu

Read More
Hizmet AlımıKAMU İHALE MEVZUATI

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik (29.11.2016)

29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapabilmek için hangi koşulların oluşması gerekir?

Kararın Özü ***KARAR*** Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-227 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Sunulan proforma fatura üzerinde yer alan meslek mensubu beyanında satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

Kararın Özü İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşırı düşük teklif

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Sunulan proforma fatura üzerinde yer alan meslek mensubu beyanında satış tutarı tespit tutanağının tarih ve sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?

Kararın Özü İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen A… Yapı Peyzaj İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşırı düşük teklif

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Belge Düzenlenme Tarihinden Önceki 5 Yıl Boyunca Şirketin En Az %51 Hissesine Sahip Olduğu Anlaşılamadığı (Kik Kararı)

Toplantı No : 2016/019 Gündem No : 33 Karar Tarihi : 16.03.2016 Karar No : 2016/UY.III-790 Şikayetçi: Bayram Sezer –

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İdareye Karşı Yüklenimde Bulunmadığı ve Puanlamaya Katılan 4 Firmaya da 1 Puan Verilmesi Gerektiği (Kik kararı)

Toplantı No : 2016/019 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 16.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-797 Şikayetçi: Şeffaf Sistem Danışmanlık

Read More
KAMU İHALE MEVZUATI

E-ihalede İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

İhale dokümanının görülmesi ve temini 4.2. İhale dokümanının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi halinde doküman satın alınmış sayılır. 4.3. İhale

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Alt yüklenicilerin yurt dışında tamamladıkları işlerle ilgili aldıkları iş deneyim belgeleri Türkiye’de geçerli midir

***KARAR*** Kamu İhale Kurulunun 2011/UY.III-2622 Sayılı Kararında: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39 uncu maddesinde; “(1)

Read More