noter onayı

Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Bütün Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi İstenilmesi Zorunlu mu?

Bütün Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi İstenilmesi Zorunlu mu? Toplantı No  : 2007/062 Gündem No  : 8 Karar Tarihi

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İdarece Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılması Gerektiği Nedeniyle İhalenin İptal Edilmesi

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 29 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-704 Şikayetçi: Cemre Mühendislik Müteahhitlik

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İdarenin İhaleyi İptal Yetkisi Sınırsız mı? (KİK)

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2016/017 Gündem No : 15 Karar Tarihi : 07.03.2016 Karar No : 2016/UH.I-740

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhalede İstenen Araçların Kiralama Yolu İle Temin Edilmesinin İhale Sonucuna Etkisi

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 21 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-693 Şikayetçi: H T O

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İdarelerin İhaleyi İptal Yetkisi Sınırsız mı?

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 28 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-700 Şikayetçi: Ges Bilişim Teknolojileri

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Tarihi İtibariyle Geçerli Olan Ruhsatın Sunulması ve Yeterlik Kriterlerine Etkisi

İstekli tarafından ihale tarihi (13.11.2015) itibariyle geçerli olan ruhsatın sunulduğu tespit edildiğinden başvuru sahibi isteklinin İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yürürlükte olmayan maddeleri esas alınarak aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması

Toplantı No : 2016/054 Gündem No : 8 Karar Tarihi : 05.10.2016 Karar No : 2016/UH.II-2427 Şikayetçi: Demran Yemek Temizlik

Read More
İhale Yargı KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Görevliler Kamu İhale ve Sözleşme Kanunlarına uygun davranmadıklarında, ortada bir hile yoksa ne tür işlem uygulanır?

Konu : Görevliler Kamu İhale ve Sözleşme Kanunlarına uygun davranmadıklarında, ortada bir hile yoksa ne tür işlem uygulanır? Karar Veren

Read More
Kamu İhale Kurul Kararları

Anahtar teknik personelde daha önce benzer bir işte belirli bir süre çalışmış olma şartı aranması hk. (kik kararı)

Anahtar teknik personelde daha önce benzer bir işte belirli bir süre çalışmış olma şartı aranaması hk. KAMU İHALE KURULU KARARI

Read More
İhale Yargı KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Hizmet Alım İşlerinde Kontrol Teşkilatı İşçilere Yapılan Ödemeleri İşçilerin Başvurusundan Bağımsız Olarak Kontrol Etmesi Gerektiği

Kamu İdaresi Türü : Yılı : 2007 Dairesi : 3 Dosya No : 34595 Tutanak No : 35894 Tutanak Tarihi

Read More
İhale Yargı KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İş Deneyim Belgesinde Noter Onayı Gerekir mi?

Danıştay 13. Dairesi 2016/3577 sayılı Kararında idareye sunulan iş deneyim belgesinde noter onayı bulunmasının zorunlu olmadığına karar vermiştir. İstemin Özeti   :

Read More