aşıırı düşük teklif

İhale Yargı KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının tespiti için bakanlığa yazılması gereği (kik kararı)

Başlık : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2’nci maddesindeki “ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede

Read More
İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Mühendis ve mimar ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilir mi?

“Bu belgenin düzenleme tarihinden önceki 8 yıl boyunca …kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı…” ifadesi, % 51 veya daha

Read More
GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Engelli personelin, İstanbul B.Ş.Belediyesi sınırları içinde yol bedeli alınmayacağı ileri sürülerek,açıklama yapılabilir mi?

Kararın Özü Hal böyle iken, başvuru sahibinin iddiasında belirttiği ve yukarıda ilgili hükümleri aktarılan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne

Read More
GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Teklifinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Nelerdir…Kik Kararı

Kanunun 30′ uncu maddesinde teklif mektubu nun taşıması gereken hususlara yer verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması Madde 30- Teklif mektubu

Read More
GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Kamu İhalelerinde İstisna Kapsamında Yapılan Alımlar

İstisna Alımları 4734 sayılı Kanun’un “istisnalar” başlıklı 3’üncü maddesi hükmüne göre; “… (f) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme

Read More
GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhalede hak ve menfaat kaybı durumu söz konusu değilse şikayet başvuru ehliyeti olmadığı

ihaleye ilişkin bir hak veya menfaat kaybına uğramasının muhtemel olmadığı görüldüğünden şikayet başvuru ehliyetinin olmadığı Toplantı No : 2016/017 Gündem

Read More
GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı

Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale Sözleşmelerinde Kıdem Tazminatı ÖZET 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde 5538 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi ile

Read More
GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İşçilik hesaplamasında sorumlu yönetici maliyetinin de dikkate alınmasının gerekli olduğu

işçilik hesaplamasında sorumlu yönetici maliyetinin de dikkate alınmasının gerekli olduğu incelemenin yapıldığı tarih itibariyle internet çıktısı olarak sunulan söz konusu

Read More
Hizmet AlımıKAMU İHALE MEVZUATI

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik (29.11.2016)

29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapabilmek için hangi koşulların oluşması gerekir?

Kararın Özü ***KARAR*** Kamu İhale Kurulunun 2010/UH.I-227 Sayılı Kararında: 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan

Read More