Devlet MemuruKARİYER

Devlet Memuru Özelde Ücret Karşılığı Ders Verebilir mi? (Yeni)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı”başlıklı 28. maddesinde ” Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı
Madde 28: Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). ; (…) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz;

 gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.

İlgili hüküm incelendiğinde Memurların herhangi bir işyerinde ücret karşılığı çalışamayacağı ve serbest meslek icra etmek üzere büro,ofis v.b yerler açamayacağı anlaşılmaktadır.

Kendi Evinde Ders Verenlerin Durumunun Değerlendirilmesi;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesinde; “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.”, 65’inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır

.”,

66’ncı maddesinde ise; “Serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.”,   hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili hükümlere göre bir memurun ücret karşılığı dışarıda özel ders vermesi serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmekte ve alınan ücretten dolayı memur 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 28. maddesinde yer alan yasak kapsamına girmektedir.

Özel Dershane,Etüt Merkezi v.b Yerlerde Ücret Karşılığı Ders Verenlerin Durumunun Değerlendirilmesi 

İlgili durum 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı”başlıklı 28. maddesinde “…….Gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz” hükmüne uygunluk gösterdiğinden Devlet Memurlarının ücret karşılığı çalışmaları yasaklanmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.