açık teklif usulü

GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Damga Vergisi….Mukteza

Sayı: B.07.1.GİB.4.16.16.02-320.10.11-134 Tarih: 15/03/2012 T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı   :B.07.1.GİB.4.16.16.02-320.10.11-134                                                         15/03/2012 Konu

Read More
İhale Yargı KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

İhtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmasının tespiti için bakanlığa yazılması gereği (kik kararı)

Başlık : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2’nci maddesindeki “ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede

Read More
Kamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Bütün Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi İstenilmesi Zorunlu mu?

Bütün Yapım İşi İhalelerinde İş Deneyim Belgesi İstenilmesi Zorunlu mu? Toplantı No  : 2007/062 Gündem No  : 8 Karar Tarihi

Read More
İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İhalelere Yönelik Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuruları

İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARI   I-GİRİŞ: İhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara

Read More
İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İHALE DÖKÜMANIN EKAPDAN E-İMZA/M-İMZA İLE İNDİRLİP İNDİRİLMEDİĞİ İHALENİN HANGİ AŞAMASINDA KONTROL EDİLMELİDİR?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36. maddesinde  ” Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar

Read More
İhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Mühendis ve mimar ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilir mi?

“Bu belgenin düzenleme tarihinden önceki 8 yıl boyunca …kesintisiz olarak %50’den fazla hissesine sahip ortağı…” ifadesi, % 51 veya daha

Read More
GÜNCEL HABERLERKamu İhale Kurul KararlarıKAMU İHALE MEVZUATI

Engelli personelin, İstanbul B.Ş.Belediyesi sınırları içinde yol bedeli alınmayacağı ileri sürülerek,açıklama yapılabilir mi?

Kararın Özü Hal böyle iken, başvuru sahibinin iddiasında belirttiği ve yukarıda ilgili hükümleri aktarılan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği’ne

Read More
GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

İhale Teklifinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar Nelerdir…Kik Kararı

Kanunun 30′ uncu maddesinde teklif mektubu nun taşıması gereken hususlara yer verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması Madde 30- Teklif mektubu

Read More
GÜNCEL HABERLERİhale MevzuatıKAMU İHALE MEVZUATI

Kamu İhalelerinde İstisna Kapsamında Yapılan Alımlar

İstisna Alımları 4734 sayılı Kanun’un “istisnalar” başlıklı 3’üncü maddesi hükmüne göre; “… (f) Ulusal araştırma-geliştirme kurumlarının yürüttüğü ve desteklediği araştırma-geliştirme

Read More