4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun Uygulamasına İlişkin İçişleri Bakanlığı Yönergesi

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE  [1] BİRİNCİ

Devam

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Maliye Bakanlığı Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Devam