Hizmet Alım İşlerinde Kontrol Teşkilatı İşçilere Yapılan Ödemeleri İşçilerin Başvurusundan Bağımsız Olarak Kontrol Etmesi Gerektiği

Kamu İdaresi Türü : Yılı : 2007 Dairesi : 3 Dosya No : 34595 Tutanak No : 35894 Tutanak Tarihi

Devam