muhasebe

GÜNCEL HABERLERİDARE HUKUKUMahalli İdareler

Mahalli İdarelerde (100) Kasa Hesabının Kullanılmaması

1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması MahalliİdarelerBütçeveMuhasebeYönetmeliği49.madde: Buhesap,muhasebebirimleriveznelerincekanunidolaşımniteliğinesahipulusalparalarınalınması,verilmesivesaklanmasınailişkinişlemlerinizlenmesiiçinkullanılır. Muhasebebirimlerinedövizolarakherneşekildeoluraolsunintikaledentutarlarbuhesaplailişkilendirilmez. Belediyelerin veznesince; -Su -Emlak -Çevre Temizlik Vergisi -Altyapı Katılım Bedeli -Kira gibi

Read More