FİNANSAL MUHASEBEGÜNCEL HABERLERSMM/YMM/BAĞIMSIZ DENETİM

Muhasebede Önemlilik Nedir?

Bir hesap veya olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesine ÖNEMLİLİK denir.
Hata (kasıtsız yanlışlık) ve hilelerden (kasıtlı yanlışlık) oluşan yanlış beyanların sebepleri
a-) Finansal tablo unsurunun tutarı, sınıflaması veya sunumu ile bunların GKGM lere göre raporlanması halindeki tutar, sınıflama ya da sunumunun farklı olması
b-) Finansal tablo unsurlarından birinin atlanması
c-) Finansal tablo açıklamasının GKGM ine uygun sunulmaması
d-) GKMİ ine uygun olarak açıklanması gereken bilginin atlanması.
ÖNEMLİLİĞİN UYGULANMASI :

Önemlilik uygulaması profesyonel yargı konusudur. Denetçi Her denetimde “önemlilik yargısında” bulunmak zorundadır ancak hem nicel (sayısal) hem de nitel faktörler değerlendirileceğinden zor bir karardır.

Önemlilik kararı sayısal bir karardır, ancak işlemin veya kalemin yapısı da dikkate alınmalıdır

Önemlilik yargısının uygulaması 3 aşamada gerçekleşir;
a-) Denetçinin önemlilik hakkında ön belirlemede bulunması
b-) Önemlilik hakkında ilk belirlemenin hesap kalanları veya işlem sınıflarına dağıtılması
c-) Olası yanlışlıkların tahmin edilmesi ve toplamlarının önemlilik hakkında ilk belirleme ile karşılaştırılması.

A-) Denetçinin önemlilik hakkında ön belirlemede bulunması : ilk belirlenecek şey ‘’ önemlilik eşiği’’ dir
Önemlilik Eşiği : Denetçinin önemlilik hakkında ilk belirleyeceği şey önemlilik eşiğidir. Denetçinin finansal tablolarda yanlış beyan edilebileceğine ve yine de kullanıcıların mantıksal kararlarını etkilemeyeceğine inandığı maksimum tutardır. Ancak önemlilik kesin değil göreceli bir kavramdır.

Önemliliğin ilk belirlemesi, denetlenen işletmenin göreli büyüklüğünden etkilenir. Önemlilik kararları Toplam gelir, toplam varlık, kar, öz sermaye Gelir Tablosu ve Bilanço kalemlerine dayandırılmaktadır.

Kara dayalı önemlilik eşiği   %4    ile %6 arasında

Varlıkların ve gelirlerin         %0,5 ile %1 arasında

Öz sermaye                          %1   ile %2 arasında

B-) Önemlilik hakkında ilk belirlemenin hesap kalanları veya işlem sınıflarına dağıtılması

Hesap kalanları finansal tablolardaki her bir satırı ifade eder. (stoklar, alacaklar vb) İşlem sınıfı müşterinin muhasebe sistemi tarafından işlenen işlemlerin bir türünü ifade eder. (satın alma işlemleri, gelir işlemleri vb) Önemlilik tutarının bir kısmının dağıtılmasının amacı her bir işlem sınıfı ve hesap kalanı için denetim yordamlarının (denetim teknikleri) alanının planlamasıdır. Bu dağıtım için “optimal” bir yöntem yoktur, yargısal olarak veya bazı biçimsel sayısal yaklaşımlar kullanılarak yapılır.  İlk önemlilik yargısı bir hesaba dağıtılınca o “kabul edilebilir yanlışlık” olarak ifade edilir.

  • Hesabın finansal tablolar için göreli önemi
  • Hata beklentisi
  • Hesap kalanı ve işlem sınıfını denetlemenin göreli maliyeti dikkate alınarak dağıtım yapılmalıdır.

-*- Denetçi bir hesap kalanında çok küçük veya hiç yanlışlık beklemiyorsa hesaba büyük tutarda önemlilik dağıtabilir. Çünkü hata beklentisi düşüktür ve denetim alanı daraltılır.

-*- Hesap kalanının denetimi çok pahalı ise, denetçi hesaba daha fazla önemlilik dağıtır.

Küçük tutarda önemlilik      >          fazla kanıt     

Büyük tutarda önemlilik      >          az kanıt

C-) Olası yanlışlıkların tahmin edilmesi ve toplamlarının önemlilik hakkında ilk belirleme ile karşılaştırılması

Bu adım denetçinin elde ettiği kanıtları değerlendirmesinden sonra, denetimin sonuna doğru tamamlanır. Kabul edilebilir yanlışlıklara göre belirlediği ve uyguladığı denetim yordamlarının sonuçlarına dayanarak, her bir işlem sınıfı ve hesap kalanından kaynaklanan yanlışlıkları belirler. Denetçi “olası yanlışlıklar” olarak ifade edilen bu yanlışlıklar toplamını önemlilikle ilgili yaptığı ilk belirlemeyle (Denetçinin önemlilik hakkında ön belirlemede bulunması)  karşılaştırır.

Olası yanlışlıklar ilk önemlilik yargısından az ise finansal tabloların dürüstçe sunulduğu sonucuna varabilir. Tersine durumda, müşteri firmadan finansal tabloların düzeltilmesini ister. Düzeltmeler reddedilirse denetçi olumsuz veya koşullu görüş bildirir.

kaynak:somut.net

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.