Kapora Nasıl Yazılır? Kapora mı, kaparo mu?

Kapora Nasıl Yazılır?

Kapora kelimesi söylenişi ve yazılışı zor bir kelimedir….Özellikle söylenirken insanlar kapora kelimesini söylerken zorluk çekmektedir..Bu kelime kimi zaman kopora, kimi zaman kaparo, kimi zaman kopara olarak söylenir ya yazılır…..

Kapora Nasıl Yazılması gerekir….

Kapora mı, kaparo mu nasıl yazılır?

Aslında kelimenin yazımı kaparodur. Ancak ülkemizde uzun yıllardır kapora olarak kullanılmasından dolayı bu şekilde bilinmiştir.

Borçlar Hukukunda Kapora…….

Kapora veya bağlanma parası, Türk Borçlar Kanunu’nun 177’nci maddesinde ifade edildiği üzere sözleşme akdedilirken sözleşmenin kurulduğuna dair kanıt olarak verilen bir miktar paradır. Bunun aksine bir adet veya anlaşma yoksa kapora esas alacaktan düşülür.

Kaporanın (Bağlanma Parası /Pey Akçesi) Özellikleri

TBK’nun 177.maddesinde bağlanma parası olarak ifade edilen uygulamada kapora olarak da bilinen bu paranın bazı özelliklerinden bahsetmek gerekir.

Kapora sözleşmenin kurulduğuna delildir.

Kanunda da açıkça ifade edildiği üzere bağlanma parası, sözleşmenin kurulduğu esnada ya da sözleşme kurulduktan sonra taraflardan birinin diğerine sözleşmenin kurulduğuna kanıt olması için verdiği bir miktar paradır.

Sözleşme Kurulurken Verilen Para Aksine Anlaşma Yoksa Kapora Sayılır.

TBK’nun 177.maddesinde sözleşme kurulurken taraflardan birinin diğerine verdiği para karine olarak kapora (bağlanma parası) sayılır. Taraflar aksine anlaşma yapması mümkündür.

Kapora Asıl Alacaktan Düşülür.

Taraflardan birinin sözleşme akdedilirken ya da akdedildikten sonra verdiği bir miktar para aksine yerel adet ya da bir anlaşma yoksa esas alacaktan düşülür.

Sözleşme Geçersiz Hale Gelirse Kaporanın İadesi Gerekir.

Sözleşme butlan, iptali gibi nedenlerle geçersiz hale gelirse paraya alan taraf sebepsiz zenginleşme hükümlerince parayı iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca ifade edilmelidir ki bağlanma parası asıl alacağı bağlı fer’i bir hak olduğundan asıl sözleşme geçersizse bağlanma parası da geçerli olmaz.

Sözleşme tarafların anlaşması suretiyle ortadan kaldırılırsa kaporanın iadesi istenebilir. Bu kapsamda aksine yerel adet olsa dahi sözleşmenin geçersiz olması ya da sözleşmenin tarafların anlaşması suretiyle ortadan kaldırılması hallerinde kaporanın iadesi gerekir.

Sözleşmenin Hiç ya da Gereği Gibi İfa Edilmemesi Durumunda Kaporanın İadesi

Taraflar arasındaki yapılan sözleşme hiç ya da gereği  gibi ifa edilmez ise kaporanın durumu hangi tarafın kusurlu olduğuna bağlı olarak değişir.

-Kaporayı veren taraf bakımından,

Eğer kusurlu taraf kaporayı veren tarafsa, Yargıtay kaporayı alan tarafın sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifade edilmemesi sebebiyle uğradığı zarar sonucu tazminat hakkı olacağından, tazminat hakkı kadarki kaporayı alıkoyabileceği görüşündedir. Aksine yerel adet varsa kaporayı alan taraf kaporanın tamamını elinde tutacağı gibi tazminatı kaporayı mahsup etmeksizin tam olarak isteyebilir.

-Kaporayı alan taraf bakımından,

Kaporayı alan taraf bakımından iki durum söz konusudur. Eğer kaporayı alan taraf sözleşmemin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden sorumlu tutulamıyorsa yani kusuru yoksa kaporayı iade etmekle yükümlüdür. Ancak kaporayı alan tarafın kusuru varsa, kaporanın iadesi yanında kaporayı veren tarafın sözleşmenin hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi sebebiyle uğradığı zararları da tazminle yükümlüdür.

Kapora mı, kaparo mu nasıl yazılır?

Aslında kelimenin yazımı kaparodur. Ancak ülkemizde uzun yıllardır kapora olarak kullanılmasından dolayı bu şekilde bilinmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.