Muhasebe Mesleğinin Gelişimi

bayan-118
Teknoloji ve bilişim teknolojinin çok hızlı değişimiyle dünyadaki ulusal sınırların kaldırıldığını üretilen bir mal ve hizmetin dünyanın heryerinde aniden çok hızlı bir şekilde ulaştığı bir dönemde işletmeler rekabet etme ve rekabet avantajları sağlama yönünde profesyonel meslek mensuplarınca yönetim ve karar mekanizmalarında yer almak zorundalar.
Günümüzde teknolojinin gelişimiyle ürün ve ürün prosedürleri, maliyet sistemleri, finansal analiz ve yorumlama kabiliyetine sahip finansal analiz ve finansal tablolar şeffaf ve güvenilir yapılara kavuşmak zorundadır. Teknolojinin ekosistemi kendine has yeni ürün, mal ve hizmetler, mesleklerin doğuşunu sağladı. Muhasebe sisteminde hak ve tahakkukların değerlendirme, ölçme biçimlerine yeni anlam kattı. Fiziksel olmayan mal ve hizmetlerin know how, yazılım, arge gibi yeni ürün biçiminin ortaya çıkışını, değer ve ölçü birimini doğru analiz edip muhasebe kayıt sisteminde ve maliye sistemlerinde reel değerlendirme becerisi olan firmaların rekabet avantajını sağlar.
Çağımızda eskiden kalma sistemlerle denetimin stok sayımları, borç ve alacakların teyidi, hesapların teyidi vesaire doğrulamasından ziyade firmaların fiziksel görünmeyen değerleri gelecekte değer yaratan haklarını zayi ve doğru değerlendirme raporlama sorunlarıyla karşı karşıyadır firmalar. Bu sorunu gideren firmalar şüphesizki piyasada en büyük rekabet avantajı sağlar.
Muhasebe sisteminde parasal ölçülebilir hakları fiziksel görünmeyen gelecekte doğacak hak ve alacakların doğru şekilde kayda alınmış maliyet unsurları maliyete sebep olmuş yönetsel eylemlerin veya yüksek maliyete sebep olmuş mal ve hizmetlerin, ürünlerin ömür ve süreç değişiklikleri doğru bir şekilde raporlama ve kayıt yapan firmalar rekabette avantaj sağlar.
Çağımızda kararlar; üst karar kurullarında yer alan muhasebeciler işletmelerin doğru karar almada verilerin doğru analizinde doğru bir maliyet sistemiyle firmayı doğru yatırıma teşvik eder. Bağımsız denetim işlevinde geçen firmaların finansal kredilerin maliyetleri tedarikçi firmaların güvenle kredi açılmasına güven teşkiliyle firmalara rekabet avantaj sağlar.

Ne yazıkki ülkemizde muhasebe ve denetim mesleği odası ve üst odası bulunmadığından sadece muhasebecilerin odası mevcut olup muhasebe sistemine katkısı olmayan YMM vesayetinden dolayı mesleki gelişmesinin önünde büyük engel teşkil edilmektedir. Firmalarımızın bu güzide iki mesleğin yeterince gelişmesinde Dünya ile rekabet edecek uzmanlaşmış bilgi ve becerilerinde yarar sağlayacağı rekabet avantajından mahrum bırakılmıştır.

Ülkemizde muhasebe sistemi vergisel amaçla yapıldığından birçok işletmelerin ticari amaçtan ziyade vergisel açıdan muhasebe tutuluyor. Sistemde yeri olmayan YMM’lerin firmaların bağımsız denetilmesi önünde engel teşkil olduğundan ticari denetsel şeffaflığa güvenilirlik sağlama avantajından mahrum kalmıştır.

kaynak:Abdurrahman Filiz, www.dt-audit.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.