Kıdem Tazminat Karşılığı Hesabının Kullanımı

bünyesinde çalışan 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçiler ve 6552 Sayılı Kanun sonrası hizmet alım ihalelerinde çalışan personelin kıdem yılları esas alınarak idare tarafından faaliyet dönemi ve sonraki dönemleri olmak üzere vadelerine göre ayrılarak ödenmesi öngörülen kıdem tazminat tutarlarının “372 Kıdem Tazminatları Karşılıkları Hesabı” ve “472 Karşılıkları Hesabı”nda izlenmesi gerekmektedir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Yönetmelik’in “372- hesabı ” başlıklı 248’inci maddesinde;
“(1) Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır. ”
249’uncu maddesinde;
“(1) Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
a)Alacak
1. Vadeleri bir yılın altına düşen ve faaliyet dönemi içerisinde ödenmesi öngörülen kıdem tazminatı tutarları bu hesaba alacak, 472- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına borç kaydedilir. (…)”
denilmektedir.
“472- ” başlıklı 290’ıncı maddesinde;
“(1) Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır. ”
291’inci maddesinde;
“(1) Hesaba ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
a) Alacak
Hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarları bu hesaba alacak, 630 Giderler Hesabına borç kaydedilir. (…)”
denilmektedir.
Kamu muhasebesinin ihtiyatlılık ilkesine göre; kurumlar muhasebe uygulamalarında muhtemel risk ve olaylara karşı ilgili yönetmeliklerde belirtilen durumlarda karşılık ayırmak durumundadır. Bu karşılık ayırma aynı zamanda kamu idaresinin üreteceği mali tabloların doğru ve tam veri üretmek suretiyle kurumun mali durumunu gerçek ölçüde göstermek bakımından gereklidir. Dolayısıyla, kurumda çalışan işçiler için kıdem tazminat karşılıklarının ayrılması ve bunların mali tablolarda gösterilmesi esastır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.