Finansal DenetimFİNANSAL MUHASEBEGÜNCEL HABERLER

Muhasebe Denetimi Nedir?

Muhasebe Denetimi Kavramı:

İşletmelerde gerçekleşen olaylar ve işlemler muhasebe ile kayıtlara geçer. Bu işlemler muhasebe diline dönüştürülerek kaydedilir, sınıflandırılır ve mali tablolar oluşturulur. Bu mali tablolar, işletmelerin belli bir dönemdeki faaliyet sonuçlarını toplu olarak gösterir. işletme içi ve işletme dışındaki ilgililere sunulur. Mali tablolardaki veriler yorumlanır ve işletmelerin finansal durumu ile ilgili olarak değerlendirmeler yapılır. Bunlar, muhasebenin görevleridir.

Muhasebe denetimi ise muhasebeye dayanılarak düzenlenen mali rapor, tablo ve bilgilerin sağlıklı olup olmadıklarını belirlemek amacıyla bir teşebbüs, işletme veya birimin muhasebesinin yetkili elemanlarca dayanak belgeler, maddi vakıalar, muhasebe kayıtları, raporlar, gerektiğinde ilgililerden bilgi ve karşıt bilgi almak suretiyle denetim ve denetim raporlama yöntem, teknik ve standartları çerçevesinde incelenmesi, değerlendirilmesi ve denetleme sonuçları hakkında kanaat belirlenmesi sürecidir.[1]

Muhasebe, işletmede meydana gelen olay ve işletmeleri muhasebe diline dönüştürerek kaydedip, mali tablolar oluştururken, muhasebe denetimi bu mali tabloların güvenilir olup olmadığını araştırmaktadır. Muhasebe ile muhasebe denetimi ayrı ayrı faaliyetlerdir. Muhasebe denetimi, muhasebenin bir dalı veya alt bölümü değildir.[2]

Muhasebe dışında ayrı bir ihtisas dalıdır.

Muhasebe denetimi iç denetim, bağımsız denetim ve kamu denetimi olmak üzere üç gruba ayrılabilir. Bunların her birinin değişik amaç ve gerekçeleri vardır. Ancak, denetim süreci ve denetim teknikleri genelde aynı şekilde uygulanmaktadır.

[1] Sadık Baklacıoğlu, Türkiye’de Bağımsız Muhasebe Denetim Sistemi, A.Ü. S.B.F. Dergisi, Sayı:47, S.23

[2] Arthur W. Holmes – Wayne S. Overmyer, Muhasebe Denetimi Standartları ve Yöntemleri, Cilt: 1,   Çeviren: Oğuz Göktürk, Bilimsel Yayınlar Derneği Yayın No: 5,8.B., S.1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.