Mahalli İdarelerde (100) Kasa Hesabının Kullanılmaması

Muhasebe-25

1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması
MahalliİdarelerBütçeveMuhasebeYönetmeliği49.madde:
Buhesap,muhasebebirimleriveznelerincekanunidolaşımniteliğinesahipulusalparalarınalınması,verilmesivesaklanmasınailişkinişlemlerinizlenmesiiçinkullanılır.
Muhasebebirimlerinedövizolarakherneşekildeoluraolsunintikaledentutarlarbuhesaplailişkilendirilmez.

Belediyelerin veznesince;
-Su
-Emlak
-Çevre Temizlik Vergisi
-Altyapı Katılım Bedeli
-Kira
gibi tahsilatlar yapılır.

Veznecetahsilatyapılmasınarağmenkasahesabınınkullanılmaması,bununyerinegünsonundatahsiledilentutarlarbankayayatırılınca102-Bankahesabınınkullanılaraktahsilatınbankatarafındanyapılmışgibigösterilmesi.

Tahakkuk kaydı:
___________  ________________
120 Gelirlerden Alacaklar (Su bedeli)  10.000
120 Gelirlerden Alacaklar (ÇTV)             1000
120 Gelirlerden Alacaklar (KDV)               800
600 Gelirler (Su bedeli)                               10.000
600 Gelirler (ÇTV)                                            1000
391 Hesaplanan KDV                                         800

_____________  _________________

Tahsil kaydı:
_____________  ________________
100 Kasa Hesabı      11.800
120 Gelirlerden Alacaklar (Su bedeli)     10.000
120 Gelirlerden Alacaklar (ÇTV)                1000
120 Gelirlerden Alacaklar (KDV)                  800

___________    ___________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.