GÜNCEL HABERLERKatma Değer VergisiVERGİ MEVZUATI

Kur yada Vade Farkına Dayalı Faturada KDV Hesaplanması (özelge)

Muhasebe-7

Kur yada Vade Farkına Dayalı Faturada KDV Hesaplanması (özelge)

Bedelin döviz cinsinden ifade edildiği islerde, ödemenin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra yapılması durumunda geç ödeme nedeniyle ortaya çıkacak kur farkı, esas itibariyle vade farkı mahiyetinde bir unsur olduğundan vergi matrahının hesaplanması hk.

Sayı:

B.07.0.GEL.0.54/5424-202-2191

Tarih:

16/01/2003

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.07.0.GEL.0.54/5424-202

…………………………..

İLGİ:   Tarihsiz dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, … Çimento San. A.Ş.’den aldığınız çimentonun bedelini ve katma değer vergisini vadesinde ödeyemediğinizden toplam tutar için $ cinsinden senet düzenlediğiniz, senetlerin bir kısmının vadesinden sonra ödediğiniz belirtilerek kur farkı için düzenlenecek faturada katma değer vergisinin ayrıca mi hesaplanacağı yoksa iç yüzde yoluyla mi hesaplanacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20. maddesinde, katma değer vergisi matrahının teslim ve hizmet işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamının bedel olduğu; 24. maddesinde ise, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu; 26. maddesinde de bedelin döviz ile hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği hüküm altına alınmıştır.

Bedelin döviz cinsinden ifade edildiği islerde, ödemenin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra yapılması durumunda geç ödeme nedeniyle ortaya çıkacak kur farkı,  esas itibariyle vade farkı mahiyetinde bir unsur olduğundan vergi matrahına dahil edilecektir.

Bu çerçevede, mal bedeli ve katma değer vergisi tutarlarının toplamı için $ cinsinden düzenlenen senetlerin ödenmesi sırasında ortaya çıkan vade farkı mahiyetindeki kur farkına ili§kin katma değer vergisinin kur farkı tutarına iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.