FİNANSAL MUHASEBEGÜNCEL HABERLERÖne Çıkan HaberlerTicari Muhasebe

602-649-679 Hesaplar ve Devlet Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi

Son yıllarda azalan büyümeyi tekrar harekete geçirmek ve gelişmiş ülkelerin seviyesine bir an önce çıkabilmek ve aynı zamanda dünyadaki üretim ve rekabet gücümüzü artırabilmek için yeni bir takım teşvikler verilmeye başlanmıştır. Bunlara kısaca devlet destekleri diyoruz. Neler olduğunu şöyle bir sayalım. 

  • Ar-Ge destekleri,
  • SGK destekleri.
  • Muhtemelen gelecek vergisel destekler vb. gibi

nakten veya hesaben alınan bu desteklerin muhasebede hangi hesaplarda takip edileceği kesin olarak belli olmamıştır.

Özellikle herhangi bir incelemede, inceleme elemanı ben bu desteğin şu hesapta kaydedilmesinin doğru olduğunu iddia ederim. Sizin kaydettiğiniz hesap yanlıştır.

Öyle ise size Tek Düzen Hesap Planına uymamaktan dolayı özel usulsüzlük cezası yazıyorum diyebiliyor. Biz de bu desteklerin kaydedilebileceği hesapları bir inceleyelim.

602 No.lu Diğer Gelirler Hesabı:

600 no.lu satış hesaplarının hemen arkasından gelmekte olup doğrudan işletmenin ciro ve performansı ile ilgili bir hesaptır. İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.

Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları vb. Tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba alacak kaydedilir. Bu gelirlerin türlerini şöyle sayabiliriz.

İhracat teşvikleri, sübvansiyonlar, vergi iadeleri, fiyat istikrar destekleme primi, navlun primi diğer devlet destekleri.

649 No.lu Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı:

600-648 no.lu hesaba kadar olan hesap kalemleri kapsamına girmeyen diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ve kârların izlendiği hesaptır.

Bunlara örnek: Kira geliri, mal alış iskontoları, hurda satışlarından gelirler, hizmetten faydalandırma gelirleri ve benzerleridir.

679 No.lu Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı: 

Diğer hesap kalemleri dışında kalan ve arızi bir karakter taşıyan duran varlık satışlarından doğan karlar gibi gelir ve karların yer aldığı hesap kalemidir.

Örnekler verelim:

Bağlı menkul kıymet satış karları, iştirakler sermaye payları satış kârları, bağlı ortaklıklar sermaye payları satış karları, diğer mali duran varlıklar satış kârları, arazi ve arsa satış kârları, yeraltı ve yerüstü düzenleri satış kârları… maddi duran varlıklar satış kârları, sayım ve tesellüm fazlaları, arızi kira gelirleri, vergi fatura vs. ödeme yuvarlama farkları gibi.

Verdiğimiz örneklerde görüldüğü gibi, bu üç hesap da çok az farklarla yani nüans farkları ile birbirine benzer kalemlerin kaydedilebileceği hesaplardır.

Muhasebe sistemi uygulama tebliği ile hangi desteğin hangi hesaba kaydedileceğinin kesin olarak açıklanması gerekir kanaatindeyim.

Kaynak: EkoHaber / Cevdet Akçakoca

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.