Emlak VergisiVERGİ MEVZUATI

Emlak Vergisinde Şok Artış

inşaat-5

Taslağa göre Emlak Vergisi’nin hesaplanması için 4 yılda bir kurulan komisyon tarafından belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerleri artık 2 yılda bir de yenilenebilecek.

Taslak Bakanlar Kurulu’na metrekare birim değerlerinin tespiti için 4 yıl olan süreyi 2 yıla kadar indirmeye ve 8 yıla kadar çıkarmaya yetki veriyor. Bu 2016’da zam sinyali demek.

Böylece en son 2014’te belirlenen ve sonraki değerleri 2018’de tespit edilecek olan metrekare birim değerleri Bakanlar Kurulu kararı ile 2016’ya çekilebilecek. Yani eğer belediyelerin gelir ihtiyacı olduğu düşünülürse 2018’de artması gereken metrekare birim değerleri 2 yıl erken belirlenip yükseltilebilecek.

Emlak Vergisi tutarları da ağırlıklı olarak bu metrekare birim değerleri üzerinden hesaplandığı için doğrudan artmış olacak. Ancak tabii ki Bakanlar Kurulu gerekli görürse 2018’de artması gereken değerleri artırmayıp 2020’ye de bırakabilir.

Taslakta ayrıca Emlak Vergisi’nin hesabında dikkate alınan diğer kalem olan bina metrekare inşaat maliyet bedellerinin de Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmi Gazete ile ilan edeceği ifade edildi. Bakanlar Kurulu’na da bu 4 aylık süreyi kısaltma yetkisi verildi.

Bina metrekare inşaat maliyet bedelleri her yıl belirleniyor. Emlak Vergisi ise hem arsa metrekare birim değerleri hem de bina metrekare inşaat maliyet bedelleri göz önüne alınarak hesaplanıyor. Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere karşı Resmi Gazete ile ilanını izleyen on beş gün içinde Danıştay’da dava açma yetkisine de sahip.

DÜZGÜN MÜKELLEFE YARIM PUAN İNDİRİM GELİYOR

Bakanlar Kurulu, gelir ve kurumlar vergisinde mükelleflerin vergilerini öngörülen sürelerde düzenli olarak ödemeleri koşuluyla vergi oranlarını yarım puan indirmeye yetkili kılındı.

İHBAR EDENE YÜZDE 10

Tasarıda vergi kaçağını ihbar edenlerin vergi kaybının yüzde 10’una denk gelen kısmı ikramiye olarak alacağı belirtiliyor. Muhbirin kimlik bilgileri, kendi izni olmadıkça veya ihbarın niteliği suç oluşturmadıkça açıklanmayacak, hakkında ihbarda bulunduğu kişi veya kuruluşun ortağı, yöneticisi veya çalışanı olması, kendisine ihbar ikramiyesi ödenmesini engellemeyecek. Aynı ihbar dilekçesinde birden fazla muhbir varsa ikramiye, vergi incelemesine yetkili olanlarca ihbar ikramiyesi ödenmesine ilişkin düzenlenecek raporda belirlenen katkıları oranında paylaştırılacak. Aynı konuda birden fazla kişi tarafından dilekçe verilmiş ise ikramiye ilk muhbire ödenecek.

GAZETECİ DE SORUMLU

Taslak vergi mahremiyetine giren konuları basın yoluyla ifşa etmeyi yasaklarken aynı zamanda eser sahibi, yayın yönetmeni, editör ve basın danışmanlarını da sorumlu tutuyor.

ŞİRKETLERİN DEĞERİ KATLANACAK

Vergi Usul Kanunu’nun taslak metnine konulan geçici madde ile Türkiye’de 2004’ten bu yana şirketlerin bilançolarında yapılamayan enflasyon düzeltmesi gündemde. Böylece şirketlerin aktifleri son 11 yıllık ÜFE oranında artacak. Şirket aktifleri gerçek değerine ulaşırken neredeyse ikiye katlanacak. Şirketlerin artan aktif değerleri ile kredi kullanmada ve değerlemelerin gerekli olduğu diğer alanlarda bu durumdan kazançlı çıkması muhtemel. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2016 tarihli bilançolarında yer alan parasal olmayan kıymetleri düzeltecek. Düzeltme işlemi, Türkiye geneli için hesaplanan Yİ-ÜFE göz önünde bulundurularak Maliye’ce belirlenen düzeltme katsayıları kullanılarak yapılacak. Maddi duran varlıklar maliyet bedeli, mali duran varlıklar ise alış bedeli üzerinden düzeltmeye tabi tutulacak.

İNTERNET SAYFASI İŞYERİ OLARAK KABUL EDİLECEK

İnternet, ekstranet, intranet ya da benzeri bir telekomünikasyon ortam veya aracının ticari faaliyetlerde kullanılması durumunda elektronik ortamda işyeri oluştuğu belirtilerek internet sayfaları işyeri sayıldı. Maliye elektronik ortamda oluşan işyerleri vasıtasıyla mal veya hizmet temininde ya da bunların bedelinin ödenmesinde aracılık yapanlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılındı.

KAYITDIŞINA “AĞIR KUSUR” CEZASI GELİYOR

Tasarı ile vergi ziyaı cezası eğer resen yani Maliye’nin takdiri ile kesilmişse eksik ödenen verginin iki katı ceza kesilmesi öngörülürken ayrıca tamamen kayıtdışı çalışılması halinde cezanın yüzde 50 artırılması yani üç kata çıkarılması öngörülüyor. Eskiden ‘ağır kusur’ adıyla varolan cezanın yeniden gelmesiyle kayıtdışı çalışılması artık neredeyse imkânsız hale gelecek. Defter ve kayıtlarda hile gibi hallerde üç kat ceza olacak.

Kaynak : Habertürk

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.