İç Denetim/Dış DenetimTEFTİŞ&DENETİM

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

2 Mart 2017 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29995
YÖNETMELİK
Kamu Denetçiliği Kurumundan:

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/3/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – (1) İnceleme ve araştırma devam ederken Kurum tarafları dostane çözüme davet edebilir. Gizliliğe yönelik gerekli görülen tedbirler Kurum tarafından alınır.

(2) Kurum, şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandırır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinde yer alan “ret kararı” ibaresinden sonra gelmek üzere “, dostane çözüm kararı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe 33 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/A maddesi eklenmiştir.

Dostane çözüm kararı

MADDE 33/A – (1) Şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Şikayetçinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “33/A maddesinde belirtilen haller dışında” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Kurumun” ibaresinden sonra gelmek üzere “dostane çözüm kararı veya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
28/3/201328601

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.