Çeşitli MevzuatGENEL HUKUK

Yüksek Öğretim Danışma Kurulu Nedir? Yüksek Öğretim Danışma Kurulu Ne İş Yapar?

bayan-calisan-1

8 Ekim 2016 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 29851
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DANIŞMA KURULU

OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla danışma kurulları oluşturulabilmesine imkân ve fırsat sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının her alanda iş dünyası, kurum ve kuruluşlarla ve diğer paydaşlarla işbirliği yapması ve ilişkileri geliştirmesine ilişkin oluşturulabilecek danışma kurullarının oluşturulması ve işleyişine dair esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (f) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Danışma kurulu oluşturulması ve işleyişi

MADDE 4 – (1) Yükseköğretim kurumları eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri öncelikli olmak üzere ilgili birim, bölüm ve programlara görüş ve öneri bildirmek üzere işgücü piyasası temsilcileri ile diğer paydaşların da yer alacağı danışma kurullarını senato kararı ile oluşturabilirler.

(2) Danışma kurullarının kuruluş ve işleyiş esasları senatolar tarafından belirlenir.

(3) Oluşturulan danışma kurulları senato kararı ile kaldırılabilir.

(4) Danışma kurulları ve faaliyetlerine ilişkin her yılın sonunda Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.