Vakıf Türleri Nelerdir? Vakıflar Kaça Ayrılır?

Vakıf-3

Türleri Nelerdir? Vakıflar Kaça Ayrılır?

Vakıflar birer sosyal hayır kurumları olarak yüzyıllar süren bir geleneğin devamıdırlar. Osmanlı İmparatorluğu zamanında vakıflar çok geniş olarak sosyal hayatın içinde yerlerini almışlar, ülkenin en ücra köşelerine kadar yapılanarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan belli başlı vakıf türleri şunlardır; (*)

– Sahih vakıflar,

– Evlatlık (zürri) vakıflar,

– Gayrisahih vakıflar,

– Müstesna vakıflar,

– Avarız vakıflar,

– Mukataalı vakıflar,

– İcareteynli vakıflar,

Bu vakıflar Cumhuriyet döneminde yeniden bir düzenlemeye tabi tutulduklarından sadece isimlerinin sayılması ile yetinilmiştir.

1926 yılında yürürlüğe giren Türk Kanunu Medenisi yürürlük tarihinden itibaren kurulacak vakıflara “tesis” adını vererek yeni düzenlemeler getirmiştir.

Medeni Kanun’un kabulünden önce kurulmuş olan vakıfların hukuki düzenlemesi ise 1935 yılında yürürlüğe giren 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile yapılmıştır.

2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile Medeni Kanun’un kabulünden önce kurulan vakıflar üç kategoriye ayrılmıştır. Bunlar;

1- Mazbut Vakıflar,

2- Mülhak Vakıflar,

3- Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar.

İcareteynli vakıflar ile Mukataalı vakıfların ise tasfiye esasları belirtilerek bu vakıflar tasfiye edilmişlerdir.

(*) M.Şevki KAYA, a.g.e., sf.11.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.