İhale Kapsamında Kullanılacak Araçların 23 Aylık Azami Kiralama Maliyetlerinin Toplam Tutarını Aşmadığı…Kik Kararı

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.III-615 Şikayetçi: Cevdet Arpacı İhaleyi

Devam

İhalelere Yönelik Yapılacak İtirazen Şikayet Başvuruları

İHALELERE YÖNELİK YAPILACAK İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARI     I-GİRİŞ:   İhale sürecinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen usul

Devam

Akaryakıt alımı ihalelerine ilişkin özellik gösteren durumlar

Madde 61-Akaryakıt alımı ihalelerine ilişkin hususlar 61.1. İdareler tarafından akaryakıt ve madeni yağ alımı ihalelerinde, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve

Devam

İhale Onay Belgesi Nedir? İhale İşlem Dosyası Nedir?

İHALE ONAYININ ALINMASI      İhale onay belgesi İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve

Devam

EKAP Üzerinden Düzenlenmiş İş Deneyim Belgelerinin İhalelerde İş Deneyimini Tevsiken Kullanılacağı…Kik Kararı

Toplantı No : 2016/016 Gündem No : 17 Karar Tarihi : 03.03.2016 Karar No : 2016/UH.II-689 Şikayetçi: Gürmed Tıbbi Ve

Devam

2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanunda İhale Komisyonlarının Karşılaştırılması

2886 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı Kanunda İhale Komisyonlarının Karşılaştırılması İhale komisyonlarının oluşumu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 13’üncü, 4734

Devam

HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI

HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI I-GİRİŞ: Son yıllarda kamu sektöründe, hizmet ihalesi yoluyla bir takım hizmetlerin (temizlik, güvenlik vs)

Devam