HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI

HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI UYGULAMASI I-GİRİŞ: Son yıllarda kamu sektöründe, hizmet ihalesi yoluyla bir takım hizmetlerin (temizlik, güvenlik vs)

Devam

İhale Onay Belgesi Nedir? İhale İşlem Dosyası Nedir?

İHALE ONAYININ ALINMASI      İhale onay belgesi İhale konusu işe ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve

Devam

İHALE DÖKÜMANIN EKAPDAN E-İMZA/M-İMZA İLE İNDİRLİP İNDİRİLMEDİĞİ İHALENİN HANGİ AŞAMASINDA KONTROL EDİLMELİDİR?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36. maddesinde  ” Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar

Devam

Hizmet Alım İhalelerinde Kısmi Kabul Mümkün mü?

HİZMET ALIM İHALELERİNDE KISMİ KABUL MÜMKÜN MÜ? I-GİRİŞ Kamu İhale Kanunu üç temel uygulama üzerinde inşa edilmiştir. Bu uygulamalar, mal

Devam

Hizmet Alım İşlerinde Kontrol Teşkilatı İşçilere Yapılan Ödemeleri İşçilerin Başvurusundan Bağımsız Olarak Kontrol Etmesi Gerektiği

Kamu İdaresi Türü : Yılı : 2007 Dairesi : 3 Dosya No : 34595 Tutanak No : 35894 Tutanak Tarihi

Devam

İhale Teklifinin Kabul Edilmesi İçin Yeterli Unsurlar Nelerdir?

İhale kayıt numarasının doğru belirlendiği söz konusu teklif zarfının, idarece işin adının ve ihale yapılacak adresin yanlış yazılması gerekçesiyle değerlendirme

Devam

İş Deneyim Belgesinin Noter Onayı ve Apostil Tasdik Şerhi (Kik Kararı)

İş deneyim belgelerinde yer alan noterin sıfatı, imzası ve mührüne apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle, belgenin doğruluğunun tasdik edildiği anlaşıldığından,

Devam

4734 sayılı Kanun’a tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kurumun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı

Toplantı No : 2016/020 Gündem No : 71 Karar Tarihi : 23.03.2016 Karar No : 2016/UM.IV-891 Şikayetçi: Tali Enerji İnş.Taah.Ser.Hiz.Ve

Devam

Sahte İş Deneyim Belgesi Düzenleme (Kik Kararı)

Toplantı No : 2016/017 Gündem No : 23 Karar Tarihi : 07.03.2016 Karar No : 2016/UH.III-747 Şikayetçi: Olcay Tokdaş İhaleyi

Devam

İhale Kapsamında Kullanılacak Araçların 23 Aylık Azami Kiralama Maliyetlerinin Toplam Tutarını Aşmadığı…Kik Kararı

Toplantı No : 2016/013 Gündem No : 32 Karar Tarihi : 24.02.2016 Karar No : 2016/UH.III-615 Şikayetçi: Cevdet Arpacı İhaleyi

Devam