Yapım işlerinde yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti

Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti İdareler, yaklaşık maliyete ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde aşağıdaki bentlerde belirtilen fiyat

Devam

Yapım işlerinde yaklaşık maliyetin güncellenmesi

Yaklaşık maliyetin güncellenmesi Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten ihalenin ilk ilan tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda yaklaşık maliyeti oluşturan unsurlar, Türkiye

Devam

Yapım İşlerinde İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması

İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması MADDE 14 – (1) (Değişik:RG-16/3/2011-27876) İdare, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanını 25/2/2011 tarihli ve

Devam

Yapım İşlerinde Teknik Şartname

Teknik şartname MADDE 17 – (1) İşin teknik ayrıntıları ve şartları ile projesini de kapsayan teknik şartnameler hazırlanarak ihale dokümanına

Devam

İhalenin Yapıldıgı Yıl Mezun Olan Mühendis veya Mimar Mezuniyet Belgesini İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanabilir mi?

İhalenin Yapıldığı Yıl Mezun Olan Mühendis veya Mimar Mezuniyet Belgisini İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanabilir mi? 4734 sayılı Kamu İhale

Devam