Devlet Personel Başkanlığı

Emekli edilen Polis akademisinde görevli akademik personelin yeniden atanması

Pomem-3

Emekli edilen Polis akademisinde görevli akademik personelin yeniden atanması

KategoriAkademik Personel
Kanun / Madde(ler)4652 / 25
Tarih27/06/2012
Kaynak33 sayılı bülten 44. sayfa
ÖzetBaşkanlığınızda 1991 tarihinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan, aynı tarihte İçişleri Bakanlığının onayı ile yurt dışına master ve doktora eğitimi almak üzere gönderilen ??ın, 1995 yılında Türkiye?ye geri döndüğünü, 1998 yılında senelik izne ayrıldığını, senelik izninin bitiminde görevine devam etmediğini, rahatsızlığı nedeniyle devamlı rapor aldığından 1999 tarihinden geçerli olmak üzere malulen emekliye sevk edildiğini ve ayrıca 2001 yılından itibaren geçerli olmak üzere de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca, memuriyetten çekilmiş sayıldığını belirterek, ilgilinin söz konusu Kanunun 92 nci maddesine göre geriye dönme talebinin mümkün olup olmadığı, mümkünse geriye dönüşü ile ilgili yapılacak işlemlerin 657 sayılı Kanuna mı yoksa 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununa göre mi yapılacağı hk. (27/06/2012-10283)

Bilindiği üzere, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunun 25/b maddesinde; ?Kadrolu öğretim elemanları: Bu grupta yer alan öğretim elemanları Genel Müdürün teklifi, Bakanın onayı ile atanır. Bunların görev süreleri, her türlü özlük hakları, akademik unvanlarının yükselmesi ve korunması, emeklilikleri ve izinleri konusunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu hükümleri, bunlar dışında kalan diğer konularda 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu hükümleri uygulanır. ?? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 02/09/1983 tarihli ve 78 sayılı KHK?nın ek 8 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanan, Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsayan, 31/07/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren ?Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik?

in 14 üncü maddesinde, yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanlarına başvurularında merkezi sınav şartının aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Kurumunuzda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayken müstafi sayılmak suretiyle görevinden ayrılan ??ın, söz konusu Yönetmelik hükmü ile 4652 sayılı Kanunun 25/b maddesi kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna açıktan atanabileceği değerlendirilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.