Mali Yönetim Yargı Kararı

Birim Fiyat ve İmalat Kalemleri İle İligli Seçme Sayıştay Kararları-3

mevzuat-7

Birim Fiyat ve İmalat Kalemleri İle İligli Seçme Sayıştay Kararları-3
Not: kararların bir kısmı 2886 sayılı kanun kapsamındadır.

1. Daire
Karar Tarihi : 6.5.1997
Tutanak No : 6171
İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü 1993
Yapı İşleri Birim Fiyat Tariflerinde yer alan 18.211 pozlu “Marsilya tipi kiremit çatı örtüsü yapılması” imalat kaleminin birim fiyat tarifinin “ölçü” kısmında, “Yatay alan üzerinden hesaplanır.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, imalat miktarının ahşap oturtma çatı üzerinden hesaplanması ve kiremitli çatı örtüsü miktarı ile aynı olması gerekir. Dolayısıyla çatı örtüsünün meyilli alan üzerinden hesaplanmasının mümkün olmayacağına,

1. Daire
Karar Tarihi : 6.5.1997
Tutanak No : 6171
İzmir İl Özel İdare Müdürlüğü 1993
Boya, Badana, Cila Genel Teknik Şartnamesi’nin (c) maddesinde, boyanacak yüzeylerin önce (macun veya alçı ile) sıvanacağı belirtilmiştir. 25.021 pozundaki yağlı boya yapılması tarifi ise boyanacak yüzeylerin “0.240kg. macunla macunlanması, …………. 0.120kg. astar boya çekilmesini de kapsamakta, başka bir deyişle yağlı boya yapılacak yüzeyin düzgün hale getirilmesi için gerekli bütün imalatların bedeli 25.021 pozuna dahil bulunmaktadır. Dolayısıyla yağlı boya yapılacak yüzeylere ayrıca alçı astar bedeli verilmesinin mümkün olmadığına,

3. Daire
Karar Tarihi : 5.6.1997
Tutanak No : 455
Erzincan Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1994
Karakol binası ve lojman inşaatı kesin hesap metraj cetvellerinde 21.066 pozdan tavan için iş iskelesi (bodrum, zemin kat ve birinci kat) bedelinin ödendiği anlaşılmasına rağmen, ikmal inşaatı ile ilgili metraj cetvellerinden, aynı yerler için tekrar iş iskelesi bedelinin ödendiği görülmüştür. Bedeli ödenen imalat için ikmal inşaatta tekrar ödeme yapılmasının mümkün olmadığına,

7. Daire
Karar Tarihi : 16.9.1997
Tutanak No : 8053
Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlığı 1995
Müteahhit firma tarafından, “Santrifüj Soğutma Grubu”nun iç piyasadaki …………. firmasından alındığı sabit olduğuna göre bu alım için sözleşme ve ekleri ile sözleşme özel şartlarındaki yurtiçi alımlara dair hükümleri uyarınca işlem yapılması gerektiğine, ithali zorunlu görülen bahse konu malzeme üçüncü firma tarafından ithal edilmekle birlikte, söz konusu malzemenin yurtiçi piyasa şartları muvacehesinde, müteahhit firmaca alındığı anlaşıldığından, belirtilen alım fiyatına itibar edilmesinin uygun olacağına, ayrıca yurtdışından alım için öngörülen kur farkının ödenmesine imkân bulunmadığına,

7. Daire
Karar Tarihi : 16.10.1997
Tutanak No : 8065
Ankara Karayolları Genel Müdürlüğü Saymanlığı 1995
İhalede, teklif edilen tenzilât oranı 88/13181 sayılı Kararname’nin 4.5 numaralı maddesi gereği o ihale kapsamında yapılan tüm imalat ve ihzaratı kapsadığından, ihale işine dahil bulunan proje bedelinin de tenzilâta tabi tutulması gerekeceğine,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.