Mali Yönetim Yargı Kararı

Birim Fiyat ve Malzeme Kalemleri İle İlgili Seçme Sayıştay Kararları-6

Muhasebe-18

Birim Fiyat ve Malzeme Kalemleri İle İlgili Seçme Sayıştay Kararları-6
Mot: kararların bir kısmı 2886 sayılı kanun kapsamındadır.

1. Daire
Karar Tarihi : 23.3.1998
Tutanak No : 6432
İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü 1994
İlkokul onarım işinde taşerona verilen ek süreye rağmen işi süresinde tamamlayamaması nedeniyle yaptığı imalat tutarı kadar hakedişi ödenerek işin tasfiye edilmesine rağmen, 84/13125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi uyarınca taşeronun irat kaydedilmesi gereken kesin teminatının irat kaydedilmemesi sonucu oluşan fazla ödemenin sorumlulara ödettirilmesine,

8. Daire
Karar Tarihi : 24.3.1998
Tutanak No : 4064
Trabzon Köy Hizmetleri 11. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1996
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 6’ncı maddesinde; “sözleşme veya eklerinde başka hüküm bulunmadığı takdirde, izin belgesine (ruhsata) bağlı sahipli ocaklardan idarenin zorunlu gördüğü veya uygun bulduğu hallerde malzeme alınması gerektiğinde, ocak sahiplerine, malzemenin birim miktarı için ödenecek bedel ile aynı şartlar çerçevesinde hesaplanmış malzeme birim fiyatı arasındaki fark idareye aittir.” denilmiş olduğundan, kum-çakıl malzeme fiyat farkı hesaplanması sırasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı rayici yerine, kendilerinin de analiz yapma yetkisi bulunan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hesaplanmış rayicin esas alınmasında mevzuata aykırılık bulunmadığına,

8. Daire
Karar Tarihi : 24.3.1998
Tutanak No : 4064
Trabzon Köy Hizmetleri 11. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1996
İmalat birim fiyatlarına göre imalatın bünyesine giren kum-çakılın yükleme ve boşaltma bedeli imalat birim fiyatına dahil bulunduğundan, kum-çakıl fiyat farkları hesap edilirken, Valilikçe tespit olunan ve yükleme bedelini de kapsayan kum-çakıl fiyatından yükleme bedelinin düşülmemesi nedeniyle mükerrer ödenen miktarın sorumlulara ödettirilmesine,

8. Daire
Karar Tarihi : 24.3.1998
Tutanak No : 4064
Trabzon Köy Hizmetleri 11. Bölge Saymanlık Müdürlüğü 1996
……………….. köy yolu köprü inşaatına ilişkin olarak tanzim edilen (1) sayılı hakediş raporuna göre 16.132/K pozundan 15.290m³ demirsiz beton imalatının 1995 yılında 1995 yılı birim fiyatları ile gerçekleştirildiği, gerçekleştirilen bu imalatın (2) sayılı hakediş raporunun “bir önceki ödenek dilimi içinde yapılan imalat” sütununa yazılması gerektiği halde bu işlemin yapılmaması ve bu miktar demirsiz beton imalatı için 1996 yılı birim fiyatlarına göre imalat fiyat farkı verilmesi sonucunda yersiz olarak ödenen miktarın sorumlulara ödettirilmesine,

1. Daire
Karar Tarihi : 1.6.1998
Tutanak No : 6548
Ankara Büyükşehir Belediyesi Saymanlığı 1995
…………….. Caddesi Köprülü Kavşak İnşaatı işinde kullanılan toplam 558.006 ton ince ve kalın betonarme demirinin toplam 555.739 tonluk bölümüne ilişkin bedel 23.014 ve 23.015 pozlarından ödendiği halde, söz konusu betonarme demiri için yüklenici firmaya ayrıca 3790/A ve D pozundan demir zati bedeli ödenmiş ise de;
23.014 ve 23.015 poz numaralı imalat birim fiyatlarına demir bedeli de dahil olduğundan, bedeli bu pozlardan ödenen betonarme demir imalatları için ayrıca 3790/A ve D pozundan demir zati bedeli ödenmesinin mümkün olmadığına,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.