Mali Mevzuat

SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

mevzuat-2

5 Mart 2015 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29286
YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI,

İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Damızlık belgesi alacak olan aygır ve kısraklarda aranacak koşu performans şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) Aygırlardan: Kendisinin en az Kv8, Kv9, Kv10, Kv23, Kv24, Kv25 koşularından birini kazanmış olması veya bir adet Grup A2, A3 koşularında tabela     (1, 2, 3, 4 üncülük) yapmış olması veya babasının bir adet Grup A2, A3 koşusu kazanmış en az bir tayının olması veya anasının bu bentte sayılan derecelerden birini yapmış bir tayının olması,

b) Kısraklardan: Kendisinin en az Şart 4, Şart 5, Kv6, Kv7, Kv8, Kv9, Handikap 15, Handikap 16, Handikap 17, Kv18, Kv21, Kv22, Kv23, Kv24, Kv25 koşularından birini kazanmış olması veya bir adet Grup A2, A3 koşusunda tabela (1, 2, 3, 4. lük) yapmış olması veya babasının Grup A2, A3 koşuları kazanmış en az bir tayının olması veya anasının ya da bir tayının bu bentte sayılan derecelerden birini yapmış bir tayının olması,

zorunludur.”

“(13) Damızlık olacak kısraklar 14 yaşından, aygırlar 12 yaşından büyük olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci cümlesinde yer alan “on altı” ibaresi “on iki” şeklinde, (e) bendinin birinci cümlesinde yer alan “on dört” ibaresi “on üç” şeklinde ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İthal edilecek atın yaşı; gün ve aya bakılmaksızın, doğduğu yıldan hesaplanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İthal edilecek kısrağın, üçüncü fıkrada belirtilen şartlara uymaması halinde, dördüncü fıkrada belirtilen şartlardan en az birine uyması kaydı ile anasının en az,

a) Bir Grup/Grade koşusunda ilk üç dereceye girmiş olması veya,

b) Bir Grup/Grade koşusunda ilk üç dereceye girmiş iki tayının olması

zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “kan grubu ve DNA” ibaresi “kan grubu veya DNA” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) İthal edilecek kısrak gebe ise; karnındaki tayın babasının da (a) ve (b) bentlerindeki özellikleri taşıması gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Doğumundan sonra anne ve/veya babasına damızlık belgesi verilen taylar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2014 yılından önce yapılan aşım sonucu doğan ancak, anne ve/veya babasının damızlık belgesi olmaması nedeniyle pedigri alamayan taylardan, tayın doğumundan sonra anne ve/veya babasına ait damızlık belgesi verilerek anne ve babasının damızlık belgeleri tamamlanan taylar bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmelikte belirlenen belgelerle birlikte, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde müracaat edilmesi ve ayrıca bu atları belgesiz olarak damızlıkta kullanmaları nedeniyle 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddesi hükümleri uyarınca her bir at için idari para cezasının sahibi tarafından yatırılması kaydıyla pedigrileri verilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
19/4/201127910
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-29/2/201228219
2-4/12/201228487

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.