Mali Kontrol Sürecinde Yer Alan Sorumlular Kimlerdir?

İÇ KONTROL İç kontrol kavramının genel kapsamı şu şekilde ifade edilebilir; İç Kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî More...

by admin | Yayınlanmış 3 gün Önce
Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

İç Kontrolün Unsurları Nelerdir?

İÇ KONTROLÜN UNSURLARI VE GENEL KOŞULLARI İç kontrol süreçlerinin gerçekleştirilmek için, belirli koşulların ve ortamların belirlenmesi gerekmekte ve kontrollerin bu ortamlarda yapılması gerekmektedir. İç More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

İç Kontrol Süreçleri Nelerdir?

    KAMU İDARELERİNDE İÇ KONTROL SÜRECİ I-GİRİŞ 5018 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber, kamu mali yönetimi alanında köklü değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin önemli bir More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Doğalgaz ve Elektrik Giderlerine İlişkin Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI   :B.07.0.BMK.0.06.012.390                           20.04.2007*   7462 KONU : Doğalgaz ve elektrik giderleri                                                More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Üniversitelerde Özel Ödeneklerle Yürütülecek İşlemler Hakkında Genel Yazı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                          More...

Yazar admin Aç Perşembe, Nisan 20th, 2017
0 Comments

Üniversitelerin Hazine Yardımlarına İlişkin Bümko Genel Yazısı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.10.38.01.390 Konu : Hazine Yardımı Talepleri 25/03/2009 * 3560 ………………………………………..ÜNİVERSİTESİ More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Nisan 19th, 2017
0 Comments

Strateji Geliştirme Birimlerinin Fonksiyonları Nelerdir?

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN FONKSİYONLARI       I-GİRİŞ: 5018 sayılı kanunun 2006 yılında yürürlüğe girmesi ile kamu mali yönetiminde önemli değişiklikler olmuştur. Bu kanunla More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Nisan 19th, 2017
0 Comments

Kamu Zararları Nasıl Takip ve Tahsil Edilir?

Kamu Zararları Nasıl Takip Edilir? Kamu Zararları Nasıl Tahsil Edilir? 19 Ekim 2006 tarihli ve 26324 sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/11058 Ekli “Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Nisan 19th, 2017
0 Comments

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun Kapsam ve Amacı

KAMU MALİ YÖNETİM VE KONTROL KANUNUNUN KAPSAM VE AMACI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  I-GİRİŞ 1050 sayılı kanunun yürürlükte olduğu dönemde, bazı kamu kurumları bu kanunun kapsamında yer almaktayken, More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Nisan 19th, 2017
0 Comments

Kamu Zararı Faiz Oranı Nedir?

Kamu zararlarında yasal faiz oranı uygulanması gerekir… Konuyla ilgili diğer mevzuat aşağıda gösterilmiştir. Kamu Zararından Doğan Alacakların Tahsili : Kamu zararından doğan alacaklar, sorumlulardan More...