Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir? 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri ifade eder. Merkezi yönetim kapsamındaki More...

by admin | Yayınlanmış 5 gün Önce
Yazar admin Aç Çarşamba, Ocak 11th, 2017
0 Comments

Yasal (Kanuni) Faiz Oranı Nedir?

Kanuni faiz: Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır. Bakanlar More...

Yazar admin Aç Çarşamba, Aralık 28th, 2016
0 Comments

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı

2015 yılında hangi kamu kurumu ne kadar para harcadı??* 24 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29928 (2. Mükerrer) KANUN 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU Kanun No. 6768                                                                                                       More...

Yazar admin Aç Pazar, Aralık 11th, 2016
0 Comments

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NUN GETİRDİKLERİ (5018 SAYILI KANUNU 1050 SAYILI KANUNLA KARŞILAŞTIRMA) Tarih: 14/11/2005 GİRİŞ   Kamu mali yönetim sistemimiz 1927 yılında çıkarılan More...

Yazar admin Aç Pazar, Aralık 11th, 2016
0 Comments

Bütçede Esnekliğin Önemi

Esneklik; Esnekliğin önemi, bazı OECD ülkelerinin kamu sektörü bünyesinde yapılan deneyimlerinde ortaya konmuştur. Faaliyet düzeyinde katı fakat öngörülebilir bütçesel sınırlama ile birleştirilen More...

Yazar admin Aç Pazar, Aralık 11th, 2016
0 Comments

Bütçe Sınırlamaları Nedir?

Bütçe Sınırlamaları; Politika ve planlama kararları genellikle uzun dönemde bütçe gerçeğine dayanan sınırlamalar tarafından yeterince disipline edilmemektedir (sınırlandırılmamaktadır). Politika More...

Yazar admin Aç Pazar, Aralık 11th, 2016
0 Comments

Bütçenin Kamu Sektörü Faaliyetlerinin Sonuçları Üzerinde Etkileri

Tarih boyunca bütçesel reformların bize gösterdiği, bütçenin kamu sektörü faaliyetlerinin sonuçları üzerinde üç farklı düzeyde bir etkiye sahip olduğu gerçeğidir, bunlar[1]; Düzey 1: Toplam More...

Yazar admin Aç Pazar, Aralık 11th, 2016
0 Comments

İyi Bir Bütçeleme ve Mali Yönetimin Temel İlkeleri

İYİ BİR BÜTÇELEME VE MALİ YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ El kitabında[1] iyi bir bütçeleme ve mali yönetim için kullanılan temel ilkeler esas olarak kurumsal yapı ve işleyiş üzerine yoğunlaşan More...

Yazar admin Aç Pazar, Aralık 11th, 2016
0 Comments

Dünya Bankası Kamu Harcamaları Yaklaşımı

Dünya Bankası son on yıldan beri ülkelerin kamu mali yönetimleri ile ilgili olarak önermiş olduğu politikalarda önemli bir değişim süreci yaşamaktadır. Bu değişim özellikle Dünya Bankası tarafından More...

Yazar admin Aç Perşembe, Kasım 24th, 2016
0 Comments

5018 Sayılı Kanun Son Değişiklik (24.11.2016)

24 Kasım 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29898 KANUN KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6761                                                                                                         More...