Harcama yetkilileri kimlerdir? Harcama yetkisi devredilebilir mi? Devredilebilirse şartları nelerdir?

Harcama yetkilileri kimlerdir? Harcama yetkisi devredilebilir mi? Devredilebilirse şartları nelerdir? 5018 sayılı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca; bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde More...

by admin | Yayınlanmış 7 ay Önce
Yazar admin Aç Salı, Nisan 25th, 2017
0 Comments

Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Kavramları Nedir?

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme kavramları neyi ifade eder ve hangi esaslara göre hazırlanır? 5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 25th, 2017
0 Comments

Fon Uygulaması Nedir?

Fon  Uygulamaları: Fon  belirli  bir  amacın  gerçekleştirilmesi  için  ayrılmış olan  ve gerektiğinde Bu  amaç  belirli  mal veya  hizmetlerin satın  alınması  belirli  faaliyetler More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 25th, 2017
0 Comments

Bütçenin Doğruluk Prensibi Nedir?

Doğruluk  Prensibi: Bu  prensip  tahminlerinin  , bütçenin  hazırlanması  anında   öngörülebildiği  nisbette  gerçek  iktisadi  ve  mali  şartlara  göre  bütçe  rakamları  ne  More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 25th, 2017
0 Comments

Bütçenin Tahsis İlkesi Nedir?

Tahsis Prensibi: Gelirlerin  giderlere  tahsis  yöntemiylede  buradaki  tahsis  prensibini  birbirine  karıştırmamak  icap  eder. Bu  prensibe  göre söz  konusu  olan  gelirlerin  giderlere  More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 25th, 2017
0 Comments

Ödenek Dağıtımı ve Kullanımı Nasıl Yapılmaktadır

Ödenek Dağıtım ve Kullanımı Bütçe kanunlarına ekli (A) işaretli cetvellerdeki ödenekler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek ilkeler ve serbest bırakma oranları dahilinde kullanılır. Bütçe kanunlarına More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 25th, 2017
0 Comments

Bütçenin Yıllık Olması İlkesi Nedir? (1050 Sayılı Kanun)

1-Bütçenin Yıllık Olma İlkesi:   Bütçe yılı takvim yılıdır. (1050/5)   Bir yılın bütçesi ile verilen ödenek ancak o yıl içinde yapılan iş ve hizmetlerin karşılığıdır. Yılı içinde More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 25th, 2017
0 Comments

Bütçenin Birlik İlkesi Nedir?

Birlik  İlkesi: Bütün  kamu  kesimi üretici  birimlerinin  harcama  ve  gelirlerinin  tek  bir  bütçe  içinde  toplanmasına  birlik  ilkesi  denir. Bu ilkeye göre , bir  ülkede kamu  More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 25th, 2017
0 Comments

Bütçenin Genellik İlkesi Nedir?

Bütçenin Genellik İlkesi: Maliye kitaplarında bu ilke; iki temel üzerine konulmuştur. Bunlardan birincisi gelirlerin ve giderlerin bütçede tam olarak yer alması olan gayrisafilik ilkesi; Diğeri ise belirli More...

Yazar admin Aç Salı, Nisan 25th, 2017
0 Comments

Belediye Bütçesini Kim Hazırlar? Belediye Bütçesini Kim Onaylar?

Belediye  Bütçeleri: İl , ilçe  ve  büyük  köy  çapında  ortak  ihtiyaçları  gören  belediyeler, Türkiye’de  en  önemli  yerel  idare  türüdür. Belediyeler  genel  karar  organları  More...