GÜNCEL HABERLERTEOLOJİ

Yolcu Duası…Sefer Duası……Yolcuklukta Okunacak Dua….Seyahat Duası

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Her gün binlerce insan yolculuğa çıkıyor ve bu yolculuklarda ister istemez çeşitli kazalarla karşılılaşıyorlar…

Yolculukta yaşanan kazalardan korunmak için yapabileceğimiz çok güzel duaları sizler için hazırladık….

eğer yolculuğa çıkmadan önce bu duaları okursak bu dert ve sıkıntılardan, kazalardan kurtulma imkanımız olacak….

işte bu dulardan bazıları….

dularımızın kabul olması için değerli mümin kardeşlerimiz dularımızın samimiyetle okunması gerekiyor….

Yüce mevlam CC dualarınızı kabul eylesin inşaAllah…..

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

SEFER (YOLCULUK) DUÂSI

İmâm-ı Mâlik (r.a.)’e ulaştığına göre Hz. Peygamber (s.a.v.) sefer arzusuyla ayağını bineğinin üzengisine koyduğu zaman şu duâyı okurdu:

SEFER (YOLCULUK) DUÂSI

Bi’smillâh, Allâhümme ente’s-sâhibu fî’s seferi ve’l-halîfetü fi’l-ehli. Allâhümme’zvi lene’l-arda vehevvin aleynâ’s-sefere. Allâhümme innî e‘ûzübike min va‘sâi’s-seferi vekâbbeti’l münkalebi vemin sûi’l-manzari fi’l-mâli ve’l-ehli.

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Türkçe Anlamı:

Allâh’ın adıyla. Allâh’ım! Sen seferde arkadaşım, âilemde vekîlimsin. Allâh’ım! Bize arzı dür, seferi kolaylaştır. Allâh’ım! Yolun meşakkatlerinden, üzüntülü dönüşten, mal ve âilede vukûa gelecek kötü manzaralardan Sana sığınıyorum. (Muvattâ, İstizân)

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Yolculuğa çıkan biri ve onu uğurlayanların (yani yolcunun geride bıraktıklarının) yapacakları dualar ve okuyacakları kuran ayetleri sırasıyla aşağıdaki listeye göre kategorize edilerek verilmektedir: Umarım istifade edersiniz.

 1. Yolculuğa çıkış duaları,
 2. Bir Araç ve Gemiye binerken ve inerken okunacak dualar,
 3. Yolculuğa çıkanın geride bıraktıklarına yapacağı duası,
 4. Geride kalanların yolcuyu uğurlarken yapacağı dua,
 5. Yolcunun yolculuk esnasında yapacağı duası,
 6. Yolcunun bir yerde konaklarken okuyacağı dualar,
 7. Yolcunun gideceği yere varınca yapacağı duası,
 8. Yolcunun Seher vakti yapacağı duası,
 9. Yolcunun memleketine dönünce yapacağı duası.

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Yolculuğa Çıkış Duaları

 1. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıkacağı zaman şöyle dua ederdi:

  Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

  Duanın Arapça Okunuşu:Allahümme inni e’ûzü bike min va’sâis-seferi ve Kâbetil münkalebi vel’havri ba’del kevri ve da’veti’l-mazlûm
  Duanın Türkçe Anlamı:Allah’ım! yolculuğun meşakkatinden, döndükten sonra kötü şeylerle karşılaşmaktan, gördüğümden geri kalmaktan ve mazlumun bedduasını almaktan sana sığınırım.(1)

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

 1. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim evinden çıkmadan önce Âyeül-Kürsi okursa, dönünceye kadar istemediği hiçbir şey kendisine isabet etmez.(2)
 2. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuğa çıktığı zaman şöyle buyururdu:”Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hali en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak istermisin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sureyi oku: ‘Kâfirun, Nasr, İhlas, Felak ve Nas suresi’, Her Sureye Besmele ile başla ve Besmele ile bitir.”
  Hz. Cubeyr /Radıyallahu Anh) buyurdu ki: “Bu sureleri okuduğu seferlerde, arkadaşlarımın arasında ayrı bir değerim oldu ve rızkım bollaştı.” (3)

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

 1. Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua -2

  Duanın Arapça Okunuşu: “Allâhumme ileyke teveccehtü ve bike i’tesamtü. Allâhümme ekfini mâ ehemmeni ve mâ tâ ehtemmü lehû. Allâhümme zevvidni’t-tâkvâ, va’ğfir li zenbi ve veccihni li’l-hayri eyne mâ teveccehtü.”
  Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’ım! Sana yöneldim. Sana sığındım. Allah’ım, benim önemli olan ve olmayan her işimde bana yardım et. Allah’ım! beni takva ile rızıklandır. günahlarımı bağışla ve her yerde her zaman beni doğruya yönelt.”(4)

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Bir Araç ve Gemiye Binerken Okunacak Dualar

 1. Bir Araca Binerken Okunacak Dua

  Bir Araca Binerken Okunacak Dua

  Duanın Arapça Okunuşu: “Sübhânellezî sehhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinin ve innâ ilâ Rabbinâ lemünkalibûn. Allahûmme innâ nes’elüke fi seferinâ hâze’l-birra ve’t-takvâ ve mine’l-ameli mâ ter-dâ. Allâhümme hevvin aleynâ seferinâ hâzâ vatni annâ bu’dehû. Allahûmme ente’s-sâhibi fi’s-seferi ve’l-halifetü fi’l-ehli. Allâhümme inni eûzü bike min va’sâisseferi ve keâbeti’l-manzari ve sûi’l-munkalebi fi’l-mâli ve’l-ehli.”
  Duanın Türkçe Anlamı: “Her türlü noksandan münezzehtir O Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi, yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi. Muhakkak ki sonunda Rabbimize döneceğiz. Allah’ım bu yolculuğumuzda Senden iyilik, takva ve işlerimizde rızanı istiyoruz. Allah’ım bu yolculuğu bize kolaylaştır, uzaklığını yakınlaştır. Allah’ım, yolculuğumuzda bizi koruyan, ailemizi de görüp gözeten Sensin. Allah’ım yolculuğun verdiği sıkıntıdan, üzücü hallerinden, mal ve ailemiz hakkında kötü akıbetten Sana sığınırım.”

 2. Gemiye Binerken Okunacak Dua

  Bir Gemiye Binerken Okunacak Dua

  Duanın Arapça Okunuşu: “Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne Rabbî leğafirûrrahîm.”
  Duanın Türkçe Anlamı: “Geminin yüzmesi de, durması da Allah’ın adıyladır. Muhakkak Rabbim, çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.”

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Gemi, Araç yada Binitten İnerken Okunacak Dua

Gemi veya Araçtan İnerken Okunacak Dua

Duanın Arapçası: “Allahümme ezilnî münzelen mübâraken ve ente hayrul münzilin.”
Duanın Türkçe Karşılığı: “Allah’ım beni mübarek bir yerde konaklandır. Sen konaklandıranların en hayırlısısın.”

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Yolculuğa Çıkanın Geride Bıraktıklarına Yapacağı Duaları

Yolcunun Geride Kalanlara Duası

Duanın Arapça Okunuşu: “Estevdiullâhe dinekûm ve amâneteküm ve havâtime a’mâiküm.”
Duanın Türkçe Anlamı: “Dininizi, size emânet bıraktığım şeyleri ve yaptıklarınızın sonuçlarını Allah’a emanet ediyorum.”

Yolcunun Geride Kalanlara Duası-2

Duanın Arapça Okunuşu: “Estevdiuke’llâhe’llezi lâ tehibu ve lâ tediu vedâiahü.”
Duanın Türkçe Anlamı: “Sizi, emanetleri hiçbir şekilde zarara uğramayan Allah’a emanet ediyorum.”

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Geride Kalanların Yolcuyu Uğurlarken Yapacağı Dua

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) birini yolcu ederken, onun elini tutar, o kişi elini bırakmadıkça onun elini bırakmazdır. Sonrada ona şöyle dua ederdi:

Yolcu Uğurlanırken Yapılacak Dua

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Duanın Arapça Okuşu: “Estevdiu’llâhe dineke ve emâneteke ve âhira amelike.”
Duanın Türkçe Anlamı: “Dinini, emânetini ve işlerinin sonunu Allah’ın himayesine bırakıyorum, sana da esenlikler dilerim.”Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’den rivayetle: “Yolculuk, azaptan bir parçadır (tedirginlik sebebidir). Her birinizin yiyecek, içecek ve uykusuna engel olabilir. O halde, seyahatta işini tamamlayan, ailesine dönmekte acele davransın.” (5)

huzur duası ile ilgili görsel sonucu

Yolcunun Yolculuk Esnasında Yapacağı Dualar

 1. Bir kimse yolda gider de Allah’ı zikretmezse, ona vebal olur. ve ayrıca her yokuşu çıkarken tekbir getirmesi Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) tarafından tavsiye olunmuştur. Câbir (Radıyallahu Anh) yapılan rivayette şöyle anlatmıştır.
  “Biz yüksek yerlere çıktığımız zaman “Allah’u Ekber” derdik, indiğimiz zaman “Sübhanallah” derdik.” (6)
 2. İmam Rabbani (Kuddise Sirruhu) Hazretleri Mektubat isimli eserinde, yolculuk sırasında 11 tane Kureyş Suresinin okunmasının her türlü belalardan koruyacağını ifade etmiştir.

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

 1. Ebû Ümâme el-Bâhilî (Radıyallahu Anh) diyor ki: Cebrail (Aleyhisselam) Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e Tebük’te geldi: “Ya Muhammed! (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Muaviye el-Müzeni’nin cenazesine yetiş (namazını kıl, o Medine’de vefat etmiştir)” dedi. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (namazını kılmak için) çıktı. Cebrail (Aleyhisselam) da yetmiş bin melek ile indi. Sağ kanadını dağlar üzerine koydu da onlar düzeldirler. Öyle ki, Mekke ve medine’yi gördü. Böylece Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve melekler namazını kıldı. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namazı bitirince şöyle sordu:
  -“Ya Cebrail! Muaviye hangi şeyle bu dereceye ulaştı?” Cebrail (Aleyhisselam): “İhlas Suresini ayakta iken, süvari ve yaya yürürken okumakla…” buyurdu.” (7)

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Yolcunun Konaklarken Okuyacağı Duası

Havle binti Hakim (Radıyallahu Anhüme), Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şöyle buyurduğunu işittim: “Kim bir yere inip konaklar da sonra şu sözleri söylerse, o yerinden göç edinceye kadar hiçbir şey ona zarar vermez:

Yolcunun Konakladığı Yer ve Zamanda Yapacağı Duası

Duanın Arapça Okunuşu: “E’ûzü bikelimâtillahit tâmmâti min şerri mâ haleka.”
Duanın Türkçe Anlamı:” Yarattıklarının şerrinden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.”(8)

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Yolcunun Gideceği Yere Varınca Yapacağı Duası

Yolcunun Gideceği Yere Varınca Okuyacağı Duası

Duanın Arapça Okunuşu: “Allâhümme inni es-elüke min hayri hazihi ve hayri mâ cema’te fiha, ve eüzü bike min serrihâ ve şerri mâ cema’te fihâ. Allâhümme’rzuknâ hayâhâ ve eiznâ min vebâhâ. ve habbibnâ ilâ ehlihâ ve habbib sâlihi ehlihâ ileynâ.”
Duanın Türkçe Anlamı: “Allah’ım, Senden bu beldenin ve orada olanların hayrını dilerim. Buranın ve orada bulunanların şerrinden de Sana sığınırım. Allah’ım oranın ucuzluğunu bize nasipet, hastalığından koru. Bizi oranın halkına sevdir ve bu belde halkının iyilerini de bize sevdir.”

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Yolcunun Seher Vakti Yapacağı Dualar

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

 1. Seher Vakti Duası -1

  Yolcunun Seher Vakti Yapacağı Duası – 1

  Duanın Arapça Okunuşu: “Semmea Sâmiun bi hamdillahi ve husni belâihi aleynâ.”
  Duanın Türkçe Anlamı: “Duyan duysun, gören görsün, biz Allah’a nimetlerinden ve güzel imtihanından dolayı hamd ederiz.”

 2. Seher Vakti Duası – 2

  Yolcunun Seher Vakti Yapacağı Duası – 2

  Duanın Arapça Okunuşu: “Rabbenâ sâhibnâ ve efdil aleynâ âizen billâhi mine’n-nâr.”
  Duanın Türkçe Anlamı: “Rabbimiz, bizimle beraber ol. Fazlını üzerimize gönder, Cehennem’den Allah’a sığınıyoruz.”

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Yolculuktan Dönünce Okunacak Dualar

 1. Enes (Radıyallahu Anh) diyor ki: Ben, Ebu Talha (Radıyallahu Anh) ile Safiyye (Radıyallahu Anha) de Resulullah Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in devesi üzerinde, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in arka tarafında olduğu halde, Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile (Hayber’den Medine’ye) dönüyorduk. Medine’nin görünüm yerine vardığımız zaman Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
 1. yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

  Yolculuktan Dönünce Yapılacak Dua

  Duanın Arapça Okunuşu:Âyibûne tâibûne ‘âbidûne li Rabbinâ hâmidûn.
  Duanın Türkçe Anlamı:Tövbe ediciler olarak, Rabbimize ibadet ediciler olarak, hamd ediciler olarak (seferimizden) dönüyoruz.”Bunu tâ Medine’ye varıncaya kadar söylerdi.(9)

 2. Yolculuktan dönen kimseye: “Seni sağ-salim döndüren Allah’a şükürler olsun, Seninle eksiğimizi tamamlayan Allah’a hamd olsun…” demek. Yahut buna benzer söz söylemek iyi olur.

yolcu duası ile ilgili görsel sonucu

Dipnotlar (Kaynaklar)

 1. Müslim, Hac, 1343: Nesai, 8/272
 2. Nevevi, el-Ezkâr, 606
 3. Tuhfetü’z-Zâkirîn, 158
 4. el-Ezkâr, 195
 5. Buhari, Cihad, 2993
 6. Buhari, Umre, 19: Cihad 136
 7. İbni Sünni, Amelül-Yevm, 179
 8. Buhari, Enbiyâ 10: Müslim, Zikir, 54
 9. Müslim, Hac, 1345

Peygamberimizden Günlük Dualar – Mehmed Paksu
365 Gün Dua – Mehmet Dikmen ve Bilal Eren
Faziletleriyle Sureler ve Dualar – M. İsmail Fındıklı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.