Stratejik Planlar Taktik Planlar Nelerdir?

butce-6

-Taktik Planlar: Örgütün orta ve uzun vadede nereye varmak  istediğini  içeren  planlar  stratejik  planlardır.  Taktik  planlar  ise uygulamaya dönük plan yaklaşımıdır.

Ülkemizde planlama konusunda yaklaşımlar Cumhuriyetin kurulması ile  sanayileşme  üzerine  planlar  yapılarak  başlamış  ve  sanayi  planları sonrasında, planlama işlevinin yerine getirilmesi ve planların yapılması ve uygulanmasını  sağlamak  üzere 1960  yılında  Devlet  Planlama  Teşkilatı kurulmuş   ve   Yüksek   Planlama   Kurulu   oluşturulmuştur.   Planların hazırlanması ve uygulama süreci ilk kez 1961 Anayasası’nda düzenlenmiştir.

Planlı dönemde uzun vadeli olarak     1963-1977 yılları arasında 15 Yıllık Birinci Uzun Vadeli Kalkınma Stratejisi, 1973-1995 yılları arasında 22 Yıllık İkinci Uzun Vadeli Kalkınma Stratejisi ve 2001-2003 yılları arasında uygulanacak olan Üçüncü Uzun Vadeli Kalkınma Stratejisi uygulamaya konulmuştur.

Uzun vadeli stratejilerin uygulamaya geçirilmesi orta vadede 5 yıllık kalkınma planları ile ortaya konulmuştur. Bu kapsamda hazırlanan 8. Beş Yıllık 2005 yılında sona ermiş olup, 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları tamamlanmak üzeredir.

21.       yüzyıl;   uluslararası   kuruluşların,   uluslarüstü   şirketlerin, uluslararası  bölgesel  birleşmelerin,  özellikle  güçlü  devletlerin  gelecek planları için stratejik planlamalar çağıdır. OECD, gelişmiş ülkeleri ortak politikalara yönlendiren bir üst strateji kuruluşuna dönüşmektedir. Dünya Ticaret Örgütü küresel boyutta serbest ticaretin kurumsallaşması planlaması ve uygulamasını adım adım ilerletmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu AB iç pazarı adına derinleşme politika ve planlarıyla uyumlaşmayı daha ileriye taşıma  faaliyeti  içindedir.  Güçlü  toplumlar,  stratejik  gelecek  planları uygularken,  bir  yandan  da  uluslararası  zeminlerdeki  kararların  kendi planlarına uygun şekilde oluşması için etkili bir faaliyet içinde olmak
durumundadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.